ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ B’

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 (Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 1-3-2017 έως 3-3-2017)

 

Τετάρτη 1-3-2017           

Ώρα 10.00’                 

 

      

  ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

                            Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τα 70 χρόνια της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτους Δωδεκανήσου. Τη  Συνεδρίαση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος.

 


 

Πέμπτη 2-3-2017

Ώρα 09.30’                          

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:                  Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

Παρασκευή 3-3-2017

Ώρα 10.00’                          

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:                 Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα