ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 1286 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 129
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/02/2017 Π'
24/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος Π'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/02/2017 ΟΘ'
23/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/02/2017 ΟH''
22/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/02/2017 ΟΖ'
20/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/02/2017 ΟΣΤ'
17/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/02/2017 ΟΕ΄
16/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/02/2017 ΟΔ΄
14/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/02/2017 ΟΓ΄
13/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/02/2017 ΟΒ΄
10/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2017 ΟΑ΄
09/02/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΟΑ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 1286 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα