Οργάνωση & Λειτουργία

Προεδρείο

Το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων αποτελείται από:

τον Πρόεδρο της Βουλής
εννιά (9) Αντιπροέδρους
τρεις (3) Κοσμήτορες
έξι (6) Γραμματείς

Κύριο χαρακτηριστικό είναι η διακομματική του σύνθεση. Έτσι, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος Αντιπρόεδρος, δύο Κοσμήτορες και τέσσερις Γραμματείς προέρχονται από τη συμπολίτευση, ο τέταρτος Αντιπρόεδρος, ένας Κοσμήτορας και ένας Γραμματέας προέρχονται υποχρεωτικά από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, ο πέμπτος Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης, ο έκτος Αντιπρόεδρος από την τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης και ο έβδομος Αντιπρόεδρος από την τέταρτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης.

Τα μέλη του Προεδρείου είναι υποχρεωτικά Βουλευτές, ενώ η ιδιότητα μέλους του Προεδρείου είναι ασυμβίβαστη με αυτή του Υπουργού ή του Υφυπουργού. Αν ένα μέλoς τoυ Πρoεδρείoυ αποδεχθεί θέση Yπoυργoύ ή Yφυπoυργoύ, θεωρείται πως παραιτείται αυτοδικαίως από μέλος του Προεδρείου της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής και οι εννιά Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε περιόδου και για όλη τη διάρκειά της. Η θητεία των Κοσμητόρων και των Γραμματέων διαρκεί όσο και η τακτική Σύνοδος της Βουλής των Ελλήνων για την οποία εκλέχθηκαν.