ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 4822 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 483
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
23/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/06/2017 ΡΛΘ'
αρχείο κειμένου
22/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/06/2017 ΡΛΗ' (Α΄Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/06/2017 ΡΛΗ' (Β΄Μέρος)
21/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/06/2017 ΡΛΖ'
αρχείο κειμένου
19/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/06/2017 ΡΛΣΤ'
16/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/06/2017 ΡΛΕ'
αρχείο κειμένου
15/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2017 ΡΛΔ΄ (A΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2017 ΡΛΔ΄ (Β΄ Μέρος)
12/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/06/2017 ΡΛΓ΄ (A΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/06/2017 ΡΛΓ΄ (Β΄ Μέρος)
αρχείο κειμένου
09/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/06/2017 ΡΛΒ' (A΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/06/2017 ΡΛΒ' (Β΄ Μέρος)
08/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2017 ΡΛΑ' (Α΄Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2017 ΡΛΑ' (Β΄Μέρος)
αρχείο κειμένου
07/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/06/2017 ΡΛ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 4822 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα