ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 4380 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 438
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΝΑ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/12/2014 NA'
16/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Ν' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/12/2014 N'
12/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΜΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/12/2014 ΜΘ'
11/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΜΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/12/2014 ΜH' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/12/2014 ΜH' (B' Μέρος)
10/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΜΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/12/2014 ΜΖ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/12/2014 ΜΖ' (B' Μέρος)
09/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΜΣΤ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/12/2014 ΜΣΤ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/12/2014 ΜΣΤ' (Α' Μέρος)
08/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΜΕ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/12/2014 ΜE'
07/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΜΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/12/2014 ΜΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/12/2014 ΜΔ' (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/12/2014 ΜΔ' (Γ' Μέρος)
06/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΜΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/12/2014 ΜΓ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/12/2014 ΜΓ' (Α' Μέρος)
05/12/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΜΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/12/2014 ΜΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/12/2014 ΜΒ' (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/12/2014 ΜΒ' (Γ' Μέρος)
Εγγραφές: 1 - 10 από 4380 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα