ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 4311 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 432
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
06/08/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΖ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/08/2014 ΚZ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/08/2014 ΚZ' (B' Μέρος)
05/08/2014 (πρωί) ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΕ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/08/2014 ΚE'
05/08/2014 (απόγευμα) ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/08/2014 ΚΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/08/2014 ΚΣΤ' (B' Μέρος)
01/08/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΔ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/08/2014 ΚΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/08/2014 ΚΔ' (B' Μέρος)
31/07/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/07/2014 ΚΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/07/2014 ΚΓ' (B' Μέρος)
30/07/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΒ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/07/2014 ΚB'
29/07/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/07/2014 ΚΑ'
24/07/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) Κ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/07/2014 Κ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/07/2014 Κ' (Β' Μέρος)
23/07/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΙΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/07/2014 IΘ΄
22/07/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΙΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/07/2014 IH΄
Εγγραφές: 1 - 10 από 4311 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα