ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας


Βρέθηκαν 4321 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 433
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/09/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/09/2014 ΛZ'
11/09/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/09/2014 ΛΣΤ'
10/09/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2014 ΛE' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2014 ΛE' (B' Μέρος)
09/09/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/09/2014 ΛΔ'
05/09/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/09/2014 ΛΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/09/2014 ΛΓ' (B' Μέρος)
04/09/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/09/2014 ΛΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/09/2014 ΛΒ' (B' Μέρος)
03/09/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2014 ΛΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2014 ΛΑ' (B' Μέρος)
02/09/2014 (πρωί) ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2014 ΚΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2014 ΚΘ' (B' Μέρος)
02/09/2014 (απόγευμα) ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) Λ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2014 ΚΛ'
28/08/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΗ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/08/2014 ΚH'
Εγγραφές: 1 - 10 από 4321 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα