ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 4361 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 437
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΛΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/11/2014 ΛΒ'
20/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΛΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/11/2014 ΛA'
19/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Λ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/11/2014 Λ'
18/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΚΘ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/11/2014 ΚΘ'
17/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΚΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/11/2014 ΚΗ'
14/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΚΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/11/2014 ΚZ'
13/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΚΣΤ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/11/2014 ΚΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/11/2014 ΚΣΤ' (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/11/2014 ΚΣΤ' (Γ' Μέρος)
12/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΚΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/11/2014 ΚΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/11/2014 ΚΕ' (Β' Μέρος)
11/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΚΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/11/2014 ΚΔ'
10/11/2014 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΚΓ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/11/2014 ΚΓ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 4361 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα