ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4961 συνεδριάσεις | Σελίδα 2 από 497
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
05/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΠΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/03/2018 ΠΒ'
αρχείο κειμένου
02/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΠΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/03/2018 ΠΑ'
01/03/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Π' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/03/2018 Π'
αρχείο κειμένου
28/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/02/2018 ΟΘ'
26/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/02/2018 ΟΗ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/02/2018 ΟΗ' (Β΄ Μέρος)
αρχείο κειμένου
23/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/02/2018 ΟΖ'
22/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/02/2018 ΟΣΤ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/02/2018 ΟΣΤ' (Β΄ Μέρος)
αρχείο κειμένου
21/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/02/2018 ΟΕ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/02/2018 ΟΕ' (Β΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/02/2018 ΟΕ' (Γ΄ Μέρος)
16/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/02/2018 ΟΔ'
αρχείο κειμένου
15/02/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΟΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/02/2018 ΟΓ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/02/2018 ΟΓ' (Β΄ Μέρος)
Εγγραφές: 11 - 20 από 4961 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα