ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Ιανουάριο 2017 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε είκοσι εννέα (29) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η μία (1) ήταν κοινή και πραγματοποιήθηκε μία (1) ειδική εκδήλωση.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
1. Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Προγραμματισμός.
2. Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Ακρόαση φορέων.
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εξωτερικών:
1. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού».
2. «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις.»
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό ως διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος,  κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο.
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού:
«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου».
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Προετοιμασία της συνάντησης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) στη Μάλτα και ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο σχετικά με:
α) Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017,
β) Τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Μάλτας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το α’ εξάμηνο του 2017.
 
ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτη (Πάνο) Καμμένο, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
1. Ακρόαση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, κυρίας Μαρίας Παπασπύρου και συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (2014 και 2015).
Στη συνεδρίαση παρέστησαν και οι Ειδικοί Επιθεωρητές, κ.κ. Κασσιανή Ντέρου και Θεοφάνης Κρουσταλάκης.
2. Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων (2015) της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ακρόαση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Κυριτσάκη.
Επίσης, την Επιτροπή ενημέρωσε και η κυρία Διονυσία Ξηρόκωστα, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι, για τις προτεραιότητες στον τομέα Παιδείας Ομογενών.
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η κυρία Άλκηστις Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ο κ. Ιωάννης Καζάζης, ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης.
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
1. Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφορία.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Ιωάννης Παντής, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κατερίνα Μπαζίγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης, Ευγενία Φλογαΐτη, Καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και  εκπρόσωποι της WWF Ελλάς.
2. Ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο κ. Δημήτριος Πολιτόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Χαράλαμπος Μπιλίνης και Xριστίνα Ευθυμιάτου.                   
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
1. Η οδική ασφάλεια υπό το πρίσμα του ρόλου της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών και της ασφαλούς μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, κ. Άρης Ζωγράφος, το μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, κ. Θεόδωρος Μπαρόγιωργας και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων, κ. Χρήστος Σερετίδης.
2. Οι επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων στους συμπολίτες μας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν με την πολύτιμη εμπειρία τους, οι κ.κ. Ιωάννης Κωστάκης, παραολυμπιονίκης κολύμβησης και Νικόλαος Κοϊνάκης, που υπέστησαν σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Διάβρωση και προστασία των ακτών.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Αθηνά Μαρμαρά, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, Κατερίνα Κανελλοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Τσουκαλάς, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Θεοφάνης Καραμπάς, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σεραφείμ Πούλος, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ξενοφών Σταυρόπουλος, Δρ. Γεωλόγος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, καθώς και ο κ. Gaetano Leone, Συντονιστής του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών. 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), κ. Στυλιανού Πλιάκη και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
1. Συζήτηση σχετικά με τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.
2. Συζήτηση σχετικά με τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου).
3. Ενημέρωση  των μελών  της Επιτροπής από τον κ. Κωνσταντίνο Χαλβατζάκη, Συντονιστή του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής, σχετικά με την πορεία του Σταθμού.
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
1. Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη του πορίσματος της Επιτροπής. (συνεδριάσεις)
2. Έγκριση του Πορίσματος της Επιτροπής.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Συνήλθαν σε μία (1κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Συζήτηση με τον Επίτροπο της Ε.Ε., αρμόδιο για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, κ.  Miguel Arias Cañete με θέμα: «Δέσμη μέτρων για καθαρή ενέργεια και οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα».
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης.
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ πραγματοποίησαν Ειδική Εκδήλωση με θέμα:
 
«Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος»
Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης.
Επίσης, είχαν προσκληθεί μέλη των εβραϊκών κοινοτήτων.
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιανουάριο 2017 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1+1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2+1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
3
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
3
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ
1
* : κοινή συνεδρίαση

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία