ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επεξεργασία στις Επιτροπές

Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων μετά την υποβολή τους στη Βουλή παραπέμπονται για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.
Βρέθηκαν 3 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 1
Τίτλος Ταξινομήστε βάσει Επιτροπή Ταξινομήστε βάσει Στάδιο
Επεξ/σίας
Ταξινομήστε βάσει
Ημ. Σταδίου
Επεξ/σίας
φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει
Υπουργείο Ταξινομήστε βάσει Κείμενο
Σ/Ν ή Π/Ν
Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Επεξεργασία στις Επιτροπές 20/10/2017 Οικονομικών Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων  
Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,... Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
1η Ανάγνωση 19/10/2017 Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,...  
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των... Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
1η Ανάγνωση 04/10/2017 Εθνικής Άμυνας Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των...