Η Βουλή : Το Κτήριο

Για να επιστρέψετε στις φωτογραφίες IPIX πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στις φωτογραφίες Ipix.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ