Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρo 64:Σειρά των oμιλητών

1. O λόγoς δίνεται στoυς Boυλευτές κατά τη σειρά της εγγραφής τoυς στoν κατάλoγo των oμιλητών, και εκτός σειράς στους διατελέσαντες Προέδρους Κοινοβουλευτικών Ομάδων, αν ζητηθεί, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και του δικαιώματος ομιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ή των αναπληρωτών εκπροσώπων τους.
**2. Στις συζητήσεις νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων ο λόγος δίνεται πρώτα στους αρμόδιους Υπουργούς, αν το ζητήσουν· διαφορετικά προτάσσονται οι εισηγητές και οι τυχόν ειδικοί αγορητές και έξι (6) Βουλευτές κατά σειρά εγγραφής με εναλλαγή των ομιλητών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 65 παρ. 4. Στο στάδιο αυτό οι Υπουργοί μπορούν να παρέμβουν μία φορά για τέσσερα (4) λεπτά της ώρας ακριβώς και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ή οι αναπληρωτές εκπρόσωποί τους για δύο (2) λεπτά της ώρας ακριβώς.
***3. Σε περίπτωση που ζητηθεί ο λόγος από Πρόεδρο μιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και από αναπληρωτή-εκπρόσωπο άλλης Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προηγείται ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Σε περίπτωση ομιλίας αρμόδιου Υπουργού, κατά την οποία θα εκφραστούν απόψεις, θέσεις και σχόλια, που αποτελούν ειδική κριτική σε συγκεκριμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα, εφόσον το επιθυμεί, προηγείται ο αναπληρωτής-εκπρόσωπος της συγκεκριμένης Κοινοβουλευτικής Ομάδας, για να απαντήσει στον Υπουργό. 


* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009)
*** Προστέθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>