Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρο 32A:Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

 1. Στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά με απόφασή του ειδική διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
2. Ο Πρόεδρος της Βουλής συγκροτεί την Επιτροπή, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 5 και 31 παρ. 3 και 6 του Κανονισμού. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκ των Αντιπροέδρων της Βουλής ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής και τριάντα (30) Βουλευτές. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι Έλληνες Ευρωβουλευτές.
3. Το Προεδρείο της Επιτροπής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και έναν Γραμματέα. Οι Αντιπρόεδροι και ο Γραμματέας εκλέγονται από τα μέλη της Επιτροπής, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Κανονισμού της Βουλής. Ο ένας Αντιπρόεδρος προέρχεται από τη δεύτερη και ο Γραμματέας από την τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της. Η σύγκληση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική, αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών της ή η Κυβέρνηση.
5. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της εξέτασης των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να παραπέμπει για εξέταση στην Επιτροπή οποιοδήποτε θέμα κρίνει σκόπιμο ή υποβάλλεται σε αυτόν από τις διαρκείς και ειδικές επιτροπές της Βουλής ή από Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές.
6. Για την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής μπορεί να καλείται οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνεται χρήσιμο για το έργο της.
7. Η Επιτροπή μπορεί, με την έγκριση του Προέδρου της Βουλής, να αποστέλλει αντιπροσωπείες από Βουλευτές στα όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλα Κοινοβούλια ή σε διεθνείς Οργανισμούς.
8. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν ιδίως: α) θεσμικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) θέματα συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και των άλλων εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συνδιάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Κρατών-Μελών (COSAC), γ) θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και δ) πράξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κανονιστικό περιεχόμενο.
9. Επί των θεμάτων της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 41Β, να εκφράζει συμβουλευτική γνώμη, με την υποβολή σχετικής έκθεσης προς τη Βουλή και την Κυβέρνηση, στην οποία καταχωρίζεται τυχόν γνώμη της μειοψηφίας.
10. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κανονισμού που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των διαρκών επιτροπών.
**11. Για τις συνεδριάσεις της Eπιτροπής αυτής πέραν των τεσσάρων ανά μήνα δεν εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ.2 του Κανονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, μετά από έγκριση του Προέδρου της Βουλής.
**12. Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής θα έχει η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Η τήρηση των συνοπτικών πρακτικών θα γίνεται από τη Διεύθυνση Πρακτικών Επιτροπών και των στενογραφημένων πρακτικών, όταν η Επιτροπή αποφασίζει την πλήρη καταγραφή των συζητήσεων, από τη Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.


* Προστέθηκε στις 16.3.1993 (ΦΕΚ 36 Α' /19.3.1993) και τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' 18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.