Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*Άρθρο 31Β: Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων

Ο Πρόεδρος της Βουλής στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου συνιστά ειδική διαρκή επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων, η οποία λειτουργεί και κατά τον μεταξύ των συνόδων χρόνο.
Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από δεκαπέντε (15) μέλη της διαρκούς επιτροπήε εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων.
Αντικείμενο της επιτροπής εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων είναι η προηγούμενη εξέταση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων αμυντικού υλικού.
Επί των συμβάσεων αυτών δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 9 του άρθρου 32.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής δεν είναι δημόσιες, εκτός αν άλλως αυτή αποφασίσει.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 31 και των άρθρων 33 έως και 41 εφαρμόζονται αναλόγως.
Η επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων, όπως και κλίσης και εξέτασης προσώπων με
Ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 17 του Κανονισμού.

* Προστέθηκε στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α '/10.8.2010) και τροποποιήθηκε στις 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α’/25.5.2011) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>