Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρo 31Α:Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους

1. Ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους, η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υποστηρίζεται στο έργο της από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από 13 μέλη της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων. Η επιτροπή εξετάζει τον απολογισμό και το γενικό ισολογισμό του Κράτους, καθώς και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους.
Μία φορά ανά τρίμηνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών οφείλει να ενημερώνει την επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, και διαβιβάζει στην επιτροπή δια του Προέδρου της Βουλής την ανά μήνα πραγματοποίηση των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού.
*2. Η επιτροπή ασκεί τον κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3832/2010 έλεγχο της Βουλής επί της λειτουργίας του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, καθώς και τον κατά τα άρθρα 138Α του Κανονισμού και 9 παρ. 2 του ν. 3832/2010 έλεγχο της Βουλής επί της λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συζητά το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της αρχής αυτής πριν την οριστικοποίηση του και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού της.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οφείλει να ενημερώνει μία φορά ανά τετράμηνο την επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και διαβιβάζει στην επιτροπή δια του Προέδρου της Βουλής την ανά μήνα πραγματοποίηση των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού της.
3.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 31 και των άρθρων 33 έως και 41 εφαρμόζονται αναλόγως.


* Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008), στις 14.4.2010 (ΦΕΚ 57Α' /20.4.2010) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α' /10.8.2010) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Προστέθηκε στις 14.4.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 57Α' /20.4.2010)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>