Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρo 151Α:Πρόταση διαπίστωσης της αδυναμίας του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του

1. Η πρόταση διαπίστωσης της αδυναμίας του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 38 παρ. 2 του Συντάγματος, υποβάλλεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Εάν η Κοινοβουλευτική Ομάδα στην οποία ανήκει ο Πρωθυπουργός δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, η πρόταση υποβάλλεται από τα 2/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των Βουλευτών.
2. Η πρόταση της παρ. 1 υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο της Βουλής και εγγράφεται σε ειδική ημερήσια διάταξη εντός δύο ημερών από την υποβολή της.
3. Η συζήτηση της πρότασης ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση και το αργότερο ως τη δωδεκάτη νυκτερινή, οπότε αρχίζει η ψηφοφορία. Στη συζήτηση μετέχουν έως πέντε από τους Βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση, έως πέντε άλλοι Βουλευτές που δεν είναι μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκείνων που την υπέβαλαν, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και η Κυβέρνηση.
Για τη διάρκεια των αγορεύσεων εφαρμόζεται το άρθρο 97.
4. Η Βουλή αποφαίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, εάν συντρέχει αδυναμία για λόγους υγείας του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του.
5. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική.

* Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284Α' /18.12.2001)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>