Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρo 132:Διαδικασία συζήτησης των επίκαιρων ερωτήσεων

1. Η συζήτηση κάθε επίκαιρης ερώτησης αρχίζει με τη διατύπωσή της από τον ερωτώντα Βουλευτή για δύο (2) λεπτά. Στην επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό και απαντά ο ίδιος, ο χρόνος απάντησης είναι έξι (6) λεπτά. Ο ερωτών Βουλευτής λαμβάνει το λόγο για τέσσερα (4) λεπτά, ο δε Πρωθυπουργός μπορεί να απαντήσει για τρία (3), επίσης, λεπτά. Εάν στην επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό απαντά ο έχων την αποκλειστική αρμοδιότητα Υπουργός, ως προς το χρόνο απάντησης και το χρόνο ομιλίας του ερωτώντος εφαρμόζεται αναλόγως η επόμενη παράγραφος.
2. Στην επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στους αρμόδιους Υπουργούς και απαντά ο ερωτώμενος αρμόδιος Yπουργός ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Υπουργός ή Υφυπουργός, ο χρόνος απάντησης είναι τρία (3) λεπτά.
O Βουλευτής που υπογράφει την επίκαιρη ερώτηση λαμβάνει τo λόγο για τρία (3) λεπτά. Ο ερωτώμενος
μπορεί να απαντήσει, επί τρία (3), επίσης, λεπτά.
3. H συζήτηση περιορίζεται αποκλειστικά ανάμεσα στους ανωτέρω αναφερομένους. Υπέρβαση του οριζόμενου στις παραγράφους 1 και 2 χρόνου ομιλίας δεν επιτρέπεται.

* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200Α' /26.11.1993), στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996), στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66Α' /4.5.2009) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α' /10.8.2010) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>