Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρο 128Β:Συζητήσεις στις επιτροπές με πρωτοβουλία βουλευτών

Κατά τη διεξαγωγή νομοθετικού έργου σε διαρκή επιτροπή, μπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32, να διεξάγεται συζήτηση, με πρωτοβουλία Βουλευτών, για ένα ή δύο θέματα γενικότερης σημασίας ή ενδιαφέροντος της αρμοδιότητας του υπουργείου του οποίου νομοσχέδιο συζητείται ή στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συζητούμενη πρόταση νόμου. Η συζήτηση διεξάγεται στην αρχή της συνεδρίασης που διατίθεται για τη συζήτηση των άρθρων και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μιάμιση ώρα.
Η επιλογή των θεμάτων, όταν είναι περισσότερα του ενός, και ο καθορισμός της σειράς συζήτησής τους γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 132Α.
Στη συζήτηση κάθε θέματος συμμετέχουν ο Βουλευτής-εισηγητής του για δέκα (10) λεπτά της ώρας, ο αρμόδιος Υπουργός για δέκα (10) λεπτά της ώρας, καθώς και έξι (6) Βουλευτές, από τους οποίους ένας τουλάχιστον από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα, για τρία (3) λεπτά της ώρας ο καθένας. Δικαίωμα δευτερολογίας έχει ο Βουλευτής-εισηγητής και ο Υπουργός για πέντε (5) λεπτά της ώρας ο καθένας.

* Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>