Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)*

 

 

* Με ενσωματωμένες τις ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 5.2.2019 (ΦΕΚ 18 Α' /8.2.2019), 25.02.2019 (ΦΕΚ 31 Α' /26.02.2019), 25.2.2019 (ΦΕΚ 37 Α' /4.3.2019), 15.5.2019 (ΦΕΚ 72 Α' /15.5.2019) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής.

Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 140 Α'/4.9.2019, 179 Α'/14.11.2019, 81 Α'/10.4.2020 και 187 Α’/1.10.2020.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για την ακουστική παραγωγή του Κανονισμού της Βουλής, μια συνεργασία της Βουλής των Ελλήνων με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διαβάζω για τους άλλους».

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ