ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Συζητήσεις και Ψήφιση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
15/01/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/01/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΕ'
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1436/229 12.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, στο πλαίσιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). 2. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016, που αναφέρονται στη διεξαγωγή των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προιόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1437/230 12.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του αρ. 75 του ν. 4270/2014 και τροποποίηση/συμπλήρωση διατάξεων περί πλειστηριασμών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1438/231 12.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διοικητικό πρόστιμο σε παράβαση διατάξεων αναφορικά με την πώληση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας.


Επιστροφή