Βουλευτές : Στατιστικά Στοιχεία

Στατιστικά Στοιχεία ΙΗ' Περιόδου

Κατά την ΙΗ' Περίοδο, από τους τριακόσιους Βουλευτές, εκατόν δέκα τέσσερις (114) εξελέγησαν Βουλευτές για πρώτη φορά (πρωτοεκλεγέντες) και σαράντα δύο (42) Βουλευτές είναι νεοεκλεγέντες (δεν ήταν Βουλευτές κατά την προηγούμενη Περίοδο, αλλά διετέλεσαν βουλευτές σε παλαιότερη κοινοβουλευτική περίοδο). (Πρωτοεκλεγέντες, Νεοεκλεγέντες

Η Βουλή αποτελείται από 66 γυναίκες Βουλευτές. Με τη Νέα Δημοκρατία ανεδείχθησαν 25, με το ΣΥΡΙΖΑ 24, με το Κίνημα Αλλαγής 4, με το Κ.Κ.Ε. 5, με την Ελληνική Λύση 3, με το ΜέΡΑ25 5. (Κατάλογος γυναικών βουλευτών)


 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ