Βουλευτές : Στατιστικά Στοιχεία

Στατιστικά Στοιχεία ΙΘ Περιόδου

Κατά την ΙΘ' Περίοδο, από τους τριακόσιους Βουλευτές, ενενήντα εννέα (99) εξελέγησαν Βουλευτές για πρώτη φορά (πρωτοεκλεγέντες) και δέκαεννέα (19) Βουλευτές είναι νεοεκλεγέντες (δεν ήταν Βουλευτές κατά την προηγούμενη Περίοδο, αλλά διετέλεσαν βουλευτές σε παλαιότερη κοινοβουλευτική περίοδο). 

Η Βουλή αποτελείται από 72 γυναίκες Βουλευτές. Με τη Νέα Δημοκρατία ανεδείχθησαν 29, με το ΣΥΡΙΖΑ 23, με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 10, με το Κ.Κ.Ε. 7, με την Ελληνική Λύση 3. (Κατάλογος γυναικών βουλευτών)


 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ