Βουλευτές : Στατιστικά Στοιχεία

Στατιστικά Στοιχεία ΙΕ' Περιόδου

Κατά την ΙΕ' Περίοδο, από τους τριακόσιους Βουλευτές, τριάντα πέντε (35) εξελέγησαν Βουλευτές για πρώτη φορά  (πρωτοεκλεγέντες) και δεκαοκτώ (18) Βουλευτές είναι νεοεκλεγέντες (δεν ήταν Βουλευτές κατά την προηγούμενη Περίοδο, αλλά διετέλεσαν βουλευτές σε παλαιότερη κοινοβουλευτική περίοδο).  

 

 
 
Νέα
Δημοκρατία

ΣΥΡΙΖΑ
Ενωτικό
Κοινωνικό
Μέτωπο

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ανεξάρτητοι
Ελληνες

Λαϊκός
Σύνδεσμος
Χρυσή Αυγή

Δημοκρατική
Αριστερά

Κ.Κ.Ε

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΩΤΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ
(Εκλεγέντες για πρώτη φορά)
12 22 0 1 0 0 0 35
ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ
(Εκλεγέντες πριν την ΙΔ' Περίοδο)
14 1 3 0 0 0 0 18
ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ
(Βουλευτές και στην ΙΔ' Περίοδο)
103 48 30 19 18 17 12 247
  129 71 33 20 18 17 12 300Η Βουλή αποτελείται από 63 γυναίκες Βουλευτές. Με τη Νέα Δημοκρατία ανεδείχθησαν 18, με το ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 25, με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 3, με τους Ανεξάρτητους Έλληνες 7, με το Λαϊκό Σύνδεσμο-Χρυσή Αυγή 1, με τη Δημοκρατική Αριστερά 5 και με το Κ.Κ.Ε. 4. 

 
Νέα
Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ανεξάρτητοι
Ελληνες
Λαϊκός Σύνδεσμος
Χρυσή Αυγή
Δημοκρατική
Αριστερά
Κ.Κ.Ε

18

111

25

46

3

30

7

13

1

17

5

12

4

8

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες


Κατάλογος Γυναικών  Βουλευτών

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ