Βουλευτές : Στατιστικά Στοιχεία

Στατιστικά Στοιχεία ΙΔ' Περιόδου

Κατά την ΙΔ' Περίοδο, από τους τριακόσιους Βουλευτές, εκατό σαράντα οκτώ (148) εξελέγησαν Βουλευτές για πρώτη φορά  (πρωτοεκλεγέντες) και εικοσιπέντε  (25) Βουλευτές είναι νεοεκλεγέντες (δεν ήταν Βουλευτές κατά την προηγούμενη Περίοδο, αλλά διετέλεσαν βουλευτές σε παλαιότερη κοινοβουλευτική περίοδο).  
 
 
 

Νέα
Δημοκρατία

ΣΥΡΙΖΑ
Ενωτικό
Κοινωνικό
Μέτωπο

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ανεξάρτητοι
Ελληνες

Κ.Κ.Ε

Λαϊκός
Σύνδεσμος
Χρυσή Αυγή

Δημοκρατική
Αριστερά

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΩΤΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ
(Εκλεγέντες για πρώτη φορά)
37
39
7
21
11
21
12
148
ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ
(Εκλεγέντες πριν την ΙΓ' Περίοδο)
14
3
2
2
3
0
1
25
ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ
(Βουλευτές και στην ΙΓ' Περίοδο)
57
10
32
10
12
0
6
127
 
108
52
41
33
26
21
19
300
Η Βουλή αποτελείται από 56 γυναίκες Βουλευτές. Με τη Νέα Δημοκρατία ανεδείχθησαν 12, με το ΣΥΡΙΖΑ 17, με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 4, με τους Ανεξάρτητους Έλληνες 9, με το Κ.Κ.Ε. 7, με τη Χρυσή Αυγή 1 και με τη Δημοκρατική Αριστερά 6.


 
 

Νέα
Δημοκρατία

ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ανεξάρτητοι
Ελληνες

Κ.Κ.Ε

Λαϊκός Σύνδεσμος
Χρυσή Αυγή

Δημοκρατική
Αριστερά
12
96
17
35
4
37
9
24
7
19
1
20
6
13
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ