Βουλευτές


Επιλέξτε βουλευτή για να δείτε την πορεία του από τη μεταπολίτευση και μετάΠερίoδος Ημ/νία Περιφέρεια Kοιν. ομάδα Περιγραφή
Β' (20/11/1977 - 19/09/1981) 08/09/1978 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aντικατέστησε: Γκίκας Σόλων Κωνσταντίνου
(Λόγω:Απεβίωσε)
Γ' (18/10/1981 - 07/05/1985) 18/10/1981 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκλογής
Δ' (02/06/1985 - 02/06/1989) 02/06/1985 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκλογής
Ε' (18/06/1989 - 12/10/1989) 18/06/1989 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκλογής
ΣΤ' (05/11/1989 - 12/03/1990) 05/11/1989 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκλογής
ΙΑ' (07/03/2004 - 18/08/2007) 07/03/2004 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκλογής
ΙΑ' (07/03/2004 - 18/08/2007) 26/03/2004 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παραίτησης από το Βουλευτικό Αξίωμα
(αντικαταστάτης: Μανούσου - Μπινοπούλου Αριάδνη Χρήστου)