Βουλευτές

Γεώργιος - Δημήτριος Βασιλείου ΚαρράςΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

Γεώργιος - Δημήτριος Βασιλείου Καρράς

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email:
g.karras@parliament.gr
Διεύθυνση:
Αιτωλίας 7, Χαλάνδρι , Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 210 3221621, fax 210 6773697

Προσωπικά Στοιχεία

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης:
Ο Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πόρο Τροιζηνίας.
Οικογενειακή Κατάσταση:
Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Επάγγελμα:
Ασκεί ελεύθερη μαχόμενη δικηγορία από το 1975 και ασχολείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας στα Διοικητικά Δικαστήρια, τα Ποινικά Δικαστήρια και τον Άρειο Πάγο με θέματα διοικητικού και ποινικού δικαίου.
Σπουδές:
Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών.
Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην Β’ Αθηνών με την Ένωση Κεντρώων στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς (Τρέχουσα Περίοδος)
• Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Ρουμανίας
• Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Αιγύπτου
• Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας
• Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Λιβύης
Εισηγητής της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης στα νομοσχέδια του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής:
1. «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»
2. «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»
3. «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων» και
4. «Τροποποίηση, κωδικοποίηση και κύρωση της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.»
και στα νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης:
4. «Τροποποίηση του νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» και
5. «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών - Τροποποίηση του νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»
6. του Υπουργείου Τουρισμού: «Θεματικός Τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού - ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας»
7. του Υπουργείου Διοκητικής Ανασυγκρότησης: «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.»
8. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία»
9. του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος: «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας»
10. του Υπουργείου Εξωτερικών: «Σχέδιο νόμου Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες»
11. του Υπουργείου Εσωτερικών: «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου Ε.Ε. για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία».Επιστροφή