Βουλευτές


Επιλέξτε βουλευτή για να δείτε την πορεία του από τη μεταπολίτευση και μετάΠερίoδος Ημ/νία Περιφέρεια Kοιν. ομάδα Περιγραφή
Γ' (18/10/1981 - 07/05/1985) 18/10/1981 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Δ' (02/06/1985 - 02/06/1989) 02/06/1985 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Ε' (18/06/1989 - 12/10/1989) 18/06/1989 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΣΤ' (05/11/1989 - 12/03/1990) 05/11/1989 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Ζ' (08/04/1990 - 11/09/1993) 08/04/1990 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Ζ' (08/04/1990 - 11/09/1993) 25/02/1992 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Διεγράφη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ στις 25/2/1992
Η' (10/10/1993 - 24/08/1996) 10/10/1993 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Θ΄ (22/09/1996 - 14/03/2000) 22/09/1996 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Ι' (09/04/2000 - 11/02/2004) 09/04/2000 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΙΑ' (07/03/2004 - 18/08/2007) 07/03/2004 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΙΒ' (16/09/2007 - 07/09/2009) 16/09/2007 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΙΓ΄ (04/10/2009 - 11/04/2012) 04/10/2009 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΙΓ΄ (04/10/2009 - 11/04/2012) 12/02/2012 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Ετέθη εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας
ΙΗ΄ (17/07/2019 - ) 07/07/2019 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Εκλογής
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ