Βουλευτές


Επιλέξτε βουλευτή για να δείτε την πορεία του από τη μεταπολίτευση και μετάΠερίoδος Ημ/νία Περιφέρεια Kοιν. ομάδα Περιγραφή
ΣΤ' (05/11/1989 - 12/03/1990) 05/11/1989 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Εκλογής
Ζ' (08/04/1990 - 11/09/1993) 08/04/1990 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Εκλογής
Θ΄ (22/09/1996 - 14/03/2000) 22/09/1996 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Εκλογής
Ι' (09/04/2000 - 11/02/2004) 09/04/2000 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Εκλογής
ΙΑ' (07/03/2004 - 18/08/2007) 07/03/2004 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Εκλογής
ΙΒ' (16/09/2007 - 07/09/2009) 16/09/2007 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Εκλογής
ΙΓ΄ (04/10/2009 - 11/04/2012) 04/10/2009 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Εκλογής
ΙΓ΄ (04/10/2009 - 11/04/2012) 09/06/2010 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Ανεξαρτητοποίησης
ΙΓ΄ (04/10/2009 - 11/04/2012) 26/03/2012 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Προσχώρησης / Επανένταξης σε Κ.Ο
ΙΔ΄ (06/05/2012 - 19/05/2012) 06/05/2012 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Εκλογής
ΙΕ΄ (17/06/2012 - 31/12/2014) 17/06/2012 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Εκλογής
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ