Βουλευτές

Κοινοβουλευτική Θητεία Βουλευτών Από Τη Μεταπολίτευση Ως ΣήμεραΕπιλέξτε βουλευτή για να δείτε την πορεία του από τη μεταπολίτευση και μετάΠερίoδος Ημ/νία Περιφέρεια Kοιν. ομάδα Περιγραφή
Η' (10/10/1993 - 24/08/1996) 10/10/1993 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
Θ΄ (22/09/1996 - 14/03/2000) 22/09/1996 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
Ι' (09/04/2000 - 11/02/2004) 09/04/2000 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
ΙΑ' (07/03/2004 - 18/08/2007) 07/03/2004 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
ΙΒ' (16/09/2007 - 07/09/2009) 16/09/2007 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
ΙΓ΄ (04/10/2009 - 11/04/2012) 04/10/2009 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
ΙΔ΄ (06/05/2012 - 19/05/2012) 06/05/2012 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
ΙΕ΄ (17/06/2012 - 31/12/2014) 17/06/2012 Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
ΙΣΤ΄ (25/01/2015 - 28/08/2015) 25/01/2015 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
ΙΖ΄ (20/09/2015 - 11/06/2019) 20/09/2015 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
ΙΗ΄ (17/07/2019 - ) 07/07/2019 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκλογής
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ