Βουλευτές


Επιλέξτε βουλευτή για να δείτε την πορεία του από τη μεταπολίτευση και μετάΠερίoδος Ημ/νία Περιφέρεια Kοιν. ομάδα Περιγραφή
Η' (10/10/1993 - 24/08/1996) 25/04/1994 Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Aντικατέστησε: Γεννηματάς Γεώργιος Θεοδώρου
(Λόγω:Απεβίωσε)
Θ΄ (22/09/1996 - 14/03/2000) 22/09/1996 Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Ι' (09/04/2000 - 11/02/2004) 09/04/2000 Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΙΑ' (07/03/2004 - 18/08/2007) 07/03/2004 Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΙΒ' (16/09/2007 - 07/09/2009) 16/09/2007 Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΙΓ΄ (04/10/2009 - 11/04/2012) 04/10/2009 Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής