Ενημέρωση

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

Προβάλλεται Τώρα

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Απευθείας Μετάδοση

10:00 - 16:00 Κατάλληλο για όλους

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Απευθείας Μετάδοση

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Απευθείας Μετάδοση

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

Μετάδοση

Ολομέλεια της Βουλής - Απευθείας Μετάδοση

10:00 - 16:00 Κατάλληλο για όλους

Ολομέλεια της Βουλής - Απευθείας Μετάδοση

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Απευθείας Μετάδοση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση

Ακολουθεί

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Μαγνητοσκοπημένη Μετάδοση (26/7/2017)

16:00 - 21:00 Κατάλληλο για όλους

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Μαγνητοσκοπημένη Μετάδοση (26/7/2017)

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Μαγνητοσκοπημένη Μετάδοση (26/7/2017)

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση

Δείτε την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας