Ενημέρωση

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

Προβάλλεται Τώρα

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - Απευθείας Μετάδοση

10:00 - 15:00 Κατάλληλο για όλους

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - Απευθείας Μετάδοση

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Απευθείας Μετάδοση

Α. Συζήτηση:  α) επί των Ετήσιων Εκθέσεων (2014 και 2015) του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη και β) επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), έτους 2015, και ακρόαση του Προέδρου της Αρχής, κ. Χρήστου Ζαμπίρα.

Β. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε. για τυχόν εξελίξεις, σχετικά με το θέμα των πρόσφατων καταγγελιών του Κ.Κ.Ε. για συνακροάσεις με τηλεφωνικά κέντρα άλλων Κομμάτων και τρίτων.

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση
Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων - Απευθείας Μετάδοση

12:00 - 17:00 Κατάλληλο για όλους

Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων - Απευθείας Μετάδοση

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Απευθείας Μετάδοση

Παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2015 από τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κ. Νικόλαο Μηλιώνη.

Μετάδοση

Ακολουθεί

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

15:00 - 18:00 Κατάλληλο για όλους

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση

Δείτε την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας