Ενημέρωση : Διαγωνισμοί Προμηθειών

Διακηρύξεις Διαγωνισμών

     
Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα| Σελίδα 1 από 1
Διαγωνισμοί Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2013
Ορθή Επανάληψη της διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Βουλής των Ελλήνων».
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων.
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013
«Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα, επί των οδών: α) Βουλής 4, β) Σέκερη 1, γ) Αμαλίας 22-24, και δ) Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, για δύο (2) έτη»
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2013
Διενέργεια Ανοικτού Τακτικού Δημόσιου Διαγωνισμού (αριθ. Διακήρυξης 2/2013)
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
13 Ιουνίου 2013
«Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια και την εγκατάσταση εκδοτικού εξοπλισμού και λογισμικού ψηφιακής παραγωγής»
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Αθήνα, 7 Noεμβρίου 2012
«Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα, επί των οδών: α) Σέκερη 1Α, β) Αμαλίας 14, γ) Λένορμαν 218 (Καπνεργοστάσιο), καθώς και δ) του Υπόγειου Σταθμού Οχημάτων του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, για δύο (2) έτη»
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2012
«Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια και την εγκατάσταση εκδοτικού εξοπλισμού και λογισμικού ψηφιακής παραγωγής.»
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ στο κτίριο της Βουλής επί της οδού Λένορμαν 218
Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2011
«Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων επί των οδών: α) Βουλής 4, β) Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, και γ) Σέκερη 1, για δύο (2) έτη»
Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού