Ενημέρωση

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

Προβάλλεται Τώρα

Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων - Μαγνητοσκοπημένη  μετάδοση (27/7)

20:00 - 22:00 Κατάλληλο για όλους

Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων - Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση (27/7)

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση (27/7)

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις».

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση

Ακολουθεί

Συνάντηση - Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος (Επανάληψη)

22:00 - 23:30 Κατάλληλο για όλους με επιθυμητή τη γονική συναίνεση

Συνάντηση - Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος (Επανάληψη)

Κατηγορία: Συνάντηση Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Αρχισυνταξία – Παρουσίαση: Άντζελα Τσιφτσή
Σκηνοθεσία: Πανδώρα Ξαρχάκου

Κάθε Σάββατο στις 22:00
Διάρκεια: 60΄

Μια εκπομπή που ακολουθεί τα δημιουργικά βήματα και τις ιδέες ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών. Μια συνάντηση-αφορμή να καταθέσουν βιώματα, πρόσωπα τα οποία χαρακτηρίζουν την εποχή μας.

Επικοινωνία: synantisi@parliament.gr

 

Μετάδοση

Τηλεοπτική Μετάδοση

Δείτε την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας