News & Info : Television Station of the Hellenic Parliament

Television Station of the Hellenic Parliament

 

NewsHead of News: Alexia Koulouri
Presentation: Giorgos Gavalas
Editorial Group: Pantelis Athanasiadis, Eirini Anastasopoulou, Annie Vintsentzou, Thalia Gitopoulou, Matroni Dikaiakou, Lora Ioannou, Takis Kambras, Kelly Kontogeorgi, Fotis Kostopoulos, Lambros Pegos, Nikos Roussis
Direction: Vasilis Grigoropoulos
Production Executive: Katerina Katotaki
Production Managers: Panagiotis Volanis – Eleftheria Melenikou
Editing: Nikitas Tsenes, Giorgos Tsouvalidis
News in Sign Language: Flora Savalidou
Presentation of News in Sign Language: Kelly Kontogeorgi
 
From Monday to Friday at 17:00
Duration: 30min.
 
The TV Station of the Hellenic Parliament presents everyday activity in the Parliament. The news bulletin of the Parliament presented by the journalist George Gavalas analyzes in detail issues concerning legislative work, the exercise of parliamentary control, sittings of Parliamentary committees, activities of the Parliament’s Presidium, visits of recognized personalities, various interventions of Greek Members of the European Parliament as well as other political activities of the Hellenic Parliament.
 
The most important news regarding the Parliament’s operations are broadcasted everyday from Monday to Friday at 22:00, also in the sign language at a 10 min. bulletin presented by the journalist Kelly Kontogeorgi.
 
The Hellenic Parliament's Web Portal uses cookies as specifically mentioned here