ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

1 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ_056 περιστυλίου! Επί του... 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΟΔΗΓΌΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΈΡΓΟΥ Τα κείμενα των νόμων Τα πρακτικά των συζητήσεων Τα βίντεο των συνεδριάσεων Οι τροπολογίες πουψηφίστηκαν

2 ΤΕΥΧΟΣ_056 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03 Η ΔΟΜΉ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ 2022 Αναλυτικές πληροφορίες για το πως διαρθρώνεται το περιεχόμενο του ετήσιου Οδηγού Νομοθετικού Έργου της Βουλής των Ελλήνων. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 06 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 07 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 08 ΜΑΪΟΣ 2022 09 ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 10 ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παρουσίαση ανά υπουργειο όλων των στοιχείων των 79 νομοσχεδιων (κείμενα, πρακτικά, βίντεο) που ψηφίστηκαν το 2022. 16 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ 25 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 35 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 38 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 39 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ 43 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 47 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 48 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΎΛΟΥ 50 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ 53 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 67 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ 68 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 74 ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ 75 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ 78 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 82 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 90 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ 94 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Συνοπτική παρουσίαση ανά υπουργείο των 52 Διεθνών Συμβάσεων που ψηφίστηκαν το 2022 96 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 96 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 96 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 97 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 97 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 97 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 97 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΎΛΟΥ 98 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 98 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 98 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 98 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 99 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ 99 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 99 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ 99 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 100 Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 Έτσι ηΓενικήΔιεύθυνσηΚοινοβουλευτικούΈργου, παρέλαβεαπό τα υπουργεία, διευθέτησε, υποστήριξε και διεκπεραίωσε την συζήτηση και ψήφιση 131 συνολικά νομοσχεδιων και διεθνών συμβάσεων, πουστησυνέχειαέγιναν νόμοι τουκράτουςμετηδημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτά τα Νομοσχέδια και οι Διεθνείςσυμβάσειςπαρουσιάζονται αναλυτικά, γιατρίτησυνεχήχρονιά, στον προκείμενο Οδηγό. Στην αρχή του Οδηγού, όπως κάθε χρόνο, ο αναγνώστης θα βρεί συνοπτικούς πίνακες με όλα τα ψηφισθέντα ανά μήνα νομοσχέδια και τις διεθνείς συμβάσεις καθώς και τον αριθμό του νόμου με τον οποίο δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην συνέχειαακολουθεί αναλυτικήπαρουσίασητωνψηφισθέντωνΝομοσχεδίωνθεματικά, δηλαδήαλφαβητικάανάΥπουργείοκαι μεχρονική σειρά από τα προσφάτως ψηφισθέντα προς τα παλαιότερα, ως εξής: • Στην αρχή αναγράφεται ο τίτλος και ακολουθούν η ημερομηνία κατάθεσης, εισαγωγής για συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η ημερομηνία ψήφισης στην Ολομέλεια και τέλος η ημερομηνία δημοσίευσηςκαθώςκαι οσχετικόςαριθμόςστοτεύχοςτηςΕφημερίδας της Κυβερνήσεως. • Στη συνέχεια παρουσιάζονται, μέσα από ηλεκτρονικούς συνδέσμους παραπομπής, ταβασικάκείμενατουνομοσχεδίουυπόμορφήΜεταφερόμενων Αναγνώσιμων Αρχείων (PDF), οι Αιτιολογικες και Συνοδευτικές εκθέσεις, καθώς και η σχετική Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. • Ακολουθούν οι εισηγητές, ταβίντεοτων συνεδριάσεων και των συζητήσεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή και το πρακτικό της Επιτροπής. • Έπεται ηπαρουσίασητωνΠρακτικώνκαι τωνΒίντεοτωνσυζητήσεων στην Ολομέλεια, και ακολουθεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, όπωςαυτόδιαμορφώθηκεμετις τροπολογίεςκαι αλλαγέςπουέγιναν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. • Τέλος, καταγράφονται αναλυτικά όλες οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, συζητήθηκαν και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν ως άρθρα στα συγκεκριμένα νομοσχέδια. Πρόκειται ουσιαστικάγιατηνπλέον ολοκληρωμένησυγκέντρωσηκαι παρουσίαση σε έναν ενιαίο Οδηγό όλων των πληροφοριών και πρωτογενών στοιχείων που υπάρχουν για τη συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου στα σχετικά αρχεία της Βουλής, από τα κείμενα έως και το οπτικό ακουστικό υλικό των βίντεο, ώστε αυτές να είναι άμεσα προσβάσιμες και διαθέσιμες με φιλικό και χρηστικό τρόπο για τον ενδιαφερόμενο πολίτη. Από τον απλο πολίτη, τον φοιτητή, τον δημοσιογράφο έως τον εμβριθή νομικό που αναζητούν πλήρη τεκμηρίωση για “το γράμμα και το πνεύμα» ενός νόμου. Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΟΜΆΔΑ Θοδωρής Τζαλαβράς, Θωμάς Τσάτσης, Γιάννης Φωτούλας, Γιώργος Χρυσικός ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι συνθήκες παραγωγής του Νομοθετικού Έργου το 2022 ήταν καλλίτερες σε σχέση με το 2021 και το 2020, την περίοδο δηλαδή της υγειονομικής κρίσης η οποία είχε δημιουργήσει ξεχωριστες ανάγκες και προτεραιότητες σε σχέση με μία «κανονική» νομοθετικά περίοδο. Ηδομήκαι τοπεριεχόμενοτου ΟδηγούΝομοθετικούΈργουτου2022 Πηγή: Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Εργου/Διεύθυνση Νομοθετικού Εργου

4 ΤΕΥΧΟΣ_056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2022 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14/1/2022 19/1/2022 4883 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ΝΟΜΟΣ 11/1/2022 20/1/2022 4886 3 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κύρωση της Συμφωνίας Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για το Υποπεριφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου θάλασσας της Σύμβασης της Βαρκελώνης ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 5/1/2022 12/1/2022 4878 4 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τις θαλάσσιες μεταφορές ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 5/1/2022 12/1/2022 4881 5 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη θεσμική συνεργασία στις θαλάσσιες μεταφορές ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 5/1/2022 12/1/2022 4882 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 30/12/2021 13/1/2022 4879 7 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Τύπου, Εκδόσεων, Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το «Έργο μετάφρασης και έκδοσης έργων του λόγου της κλασικής και σύγχρονης βιβλιοπαραγωγής της Κίνας και της Ελλάδας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 5/1/2022 13/1/2022 4877 8 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές (Αναθεωρημένη) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 5/1/2022 13/1/2022 4880 9 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Τουρισμού της Μογγολίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 13/1/2022 19/1/2022 4884 10 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γραφείου του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 13/1/2022 19/1/2022 4885

5 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 11 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη ΝΟΜΟΣ 14/1/2022 2/2/2022 4887 12 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 18/2/2022 24/2/2022 4898 13 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας ΝΟΜΟΣ 9/2/2022 15/2/2022 4891 14 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση ΝΟΜΟΣ 9/2/2022 17/2/2022 4892 15 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια στον τομέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχημάτων ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 18/2/2022 24/2/2022 4899 16 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου επί της συνεργασίας και προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 18/2/2022 24/2/2022 4900 17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ''Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας'' (Α΄14) ΝΟΜΟΣ 1/1/2022 9/2/2022 4890 18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής ΝΟΜΟΣ 21/1/2022 4/2/2022 4888 19 ΥΓΕΙΑΣ Κύρωση της από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ''Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος'' και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας ΝΟΜΟΣ 31/1/2022 8/2/2022 4889 20 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14/2/2022 23/2/2022 4893 21 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14/2/2022 23/2/2022 4894 22 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μαλαισίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14/2/2022 23/2/2022 4895 23 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουάντα ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14/2/2022 23/2/2022 4896 24 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυρικίου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 14/2/2022 23/2/2022 4897

6 ΤΕΥΧΟΣ_056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2022 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 25 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύστασηΑνώνυμηςΕταιρείας «ΕθνικόΜητρώοΝεοφυώνΕπιχειρήσεωνΑ.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΟΜΟΣ 8/3/2022 17/3/2022 4914 26 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ΝΟΜΟΣ 3/3/2022 15/3/2022 4912 27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της ΤεχνικήςΔιευθέτησης στον τομέα της ακαδημαϊκής έρευνας μεταξύ τουΥπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενου από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 25/2/2022 2/3/2022 4905 28 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την ανταλλαγή και αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 25/2/2022 2/3/2022 4906 29 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 25/2/2022 2/3/2022 4907 30 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚύρωσητηςΣυμφωνίαςμεταξύτηςΚυβέρνησηςτηςΕλληνικήςΔημοκρατίαςκαι τηςΚυβέρνησηςτων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα και των ρηματικών διακοινώσεων σχετικάμε το ελληνικόπρωτότυπο κείμενο της Συμφωνίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 11/3/2022 16/3/2022 4913 31 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜετατροπήτουΟργανισμούΑσφάλισηςΕξαγωγικώνΠιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στηνΑνώνυμηΕταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων’ και κύρωση του Καταστατικού της ΝΟΜΟΣ 18/3/2022 31/3/2022 4918 32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξηστον κλάδοΠ.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 11/3/2022 22/3/2022 4915 33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕκσυγχρονισμόςτουπλαισίουλειτουργίαςτηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς -Πρόγραμμασυνεισφοράς Δημοσίουσεευάλωτουςοφειλέτεςμέχρι τημεταβίβασητηςκατοικίαςτουςστονφορέααπόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 15/3/2022 23/3/2022 4916 34 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία στον τομέα της νέας και ανανεώσιμης ενέργειας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 4/3/2022 10/3/2022 4909 35 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 4/3/2022 10/3/2022 4910 36 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 4/3/2022 9/3/2022 4911 37 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚύρωσητηςΣύμβασηςτουΣυμβουλίουτηςΕυρώπηςγιαμιαολοκληρωμένηπροσέγγισηασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 21/2/2022 2/3/2022 4901 38 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 25/9/2020 2/3/2022 4902 39 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κινεζικής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 21/1/2022 2/3/2022 4904 40 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχώνφιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 28/2/2022 9/3/2022 4908 41 ΥΓΕΙΑΣ Κύρωση της από17.3.2022Επιμέρους ΣύμβασηςΔωρεάς - ΈργοVIII, Παράρτημα12 τηςαπό6.9.2018 ΣύμβασηςΔωρεάςμεταξύτου Ιδρύματος 'Κοινωφελές ΊδρυμαΣταύροςΣ. Νιάρχος' και τουΕλληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας ΝΟΜΟΣ 21/3/2022 30/3/2022 4917 42 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΝΟΜΟΣ 22/2/2022 3/3/2022 4903

7 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 43 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) ΝΟΜΟΣ 29/3/2022 5/4/2022 4919 44 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας καθώς και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού σχετικά με τη λειτουργική σχέση που αφορά στο Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Functional Memorandum of Understanding) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 8/4/2022 18/4/2022 4922 45 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας σχετικά με την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Operational Memorandum of Understanding) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 8/4/2022 18/4/2022 4923 46 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Συμφωνίας Ασφαλείας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την ασφάλεια για την ανταλλαγή και αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 8/4/2022 18/4/2022 4925 47 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 5/4/2022 13/4/2022 4921 48 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 12/4/2022 19/4/2022 4926 49 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, [...] ΝΟΜΟΣ 1/4/2022 12/4/2022 4920 50 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την εκτελεστική Οδηγία (Ε.Ε.) 2019/69 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας δυνάμει της Οδηγίας 2021/555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (L 115) ΝΟΜΟΣ 8/4/2022 18/4/2022 4924

8 ΤΕΥΧΟΣ_056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2022 ΜΑΪΟΣ 2022 Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 51 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 10/5/2022 18//5/2022 4933 52 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Κράτους του Κατάρ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 29/4/2022 5/5/2022 4930 53 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 11/5/2022 19//5/2022 4934 54 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 5/5/2022 12/5/2022 4932 55 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών ΝΟΜΟΣ 13/5/2022 24/5/2022 4935 56 ΥΓΕΙΑΣ Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3/5/2022 11/5/2022 4931 57 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 28/4/2022 5/5/2022 4927 58 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 28/4/2022 5/5/2022 4928 59 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 29/4/2022 5/5/2022 4929 60 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ΝΟΜΟΣ 18/5/2022 26/5/2022 4936 61 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ΝΟΜΟΣ 23/5/2022 31/5/2022 4937

9 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 62 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ΝΟΜΟΣ 25/5/2022 2/6/2022 4938 63 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 10/6/2022 21/6/2022 4947 64 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα ΝΟΜΟΣ 30/5/2022 9/6/2022 4940 65 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών ΝΟΜΟΣ 2/6/2022 7/6/2022 4939 66 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών ΝΟΜΟΣ 20/6/2022 23/6/2022 4948 67 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3/6/2022 15/6/2022 4941 68 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών ΝΟΜΟΣ 21/6/2022 28/6/2022 4949 69 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος ΝΟΜΟΣ 17/6/2022 29/6/2022 4951 70 ΥΓΕΙΑΣ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση υπο-γραφείου για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών στο Γραφείο ΠΟΥ Αθήνας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 10/6/2022 16/6/2022 4945 71 ΥΓΕΙΑΣ Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας ΝΟΜΟΣ 22/6/2022 30/6/2022 4950 72 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη ρύθμιση της σιδηροδρομικής διασυνοριακής κυκλοφορίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 10/6/2022 15/6/2022 4942 73 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση Πρωτοκόλλων σχετικών με την τροποποίηση των άρθρων 50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 10/6/2022 15/6/2022 4943 74 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της δι΄ανταλλαγής επιστολών συναφθείσας τροποποίησης της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 10/6/2022 15/6/2022 4944 75 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 10/6/2022 15/6/2022 4946

10 ΤΕΥΧΟΣ_056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2022 ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 76 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύρωση της Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.» ΝΟΜΟΣ 8/7/2022 15/7/2022 4956 77 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΝΟΜΟΣ 19/7/2022 27/7/2022 4963 78 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών ΝΟΜΟΣ 28/6/2022 7/7/2022 4954 79 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 18/7/2022 21/7/2022 4959 80 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας και Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΝΟΜΟΣ 12/7/2022 20/7/2022 4960 81 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις ΝΟΜΟΣ 6/7/2022 12/7/2022 4955 82 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 5/7/2022 14/7/2022 4957 83 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύρωση της έκτης τροποποίησης της από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβασης περί εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ 1/7/2022 5/7/2022 4952 84 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 22/7/2022 28/7/2022 4964 85 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ΝΟΜΟΣ 18/7/2022 26/7/2022 4962 86 ΥΓΕΙΑΣ Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ΝΟΜΟΣ 8/7/2022 19/7/2022 4958 87 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές-Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών ΝΟΜΟΣ 5/7/2022 8/7/2022 4953 88 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 15/7/2022 25/7/2022 4961

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz