ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

15ΝΘΗΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ περιστυλίου! Επί του... ΤΕΥΧΟΣ_053 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Τρίπτυχο Εκθέσεων της Βουλής για το ‘22 ΑΠΌ ΠΈΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ Ιστορίες επιβίωσης Το1922 στον τύπο Πρόσφυγες:1922+ επιβίωση-ενσωμάτωση

2 ΤΕΥΧΟΣ_053 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03 Η ΣΤΆΧΤΗ ΠΟΥ ΤΑΞΊΔΕΥΕ Σημείωμα της Σύνταξης ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚO ΕΡΓΟ 04 Μ ΕΙΩΜΈΝΟ ΚΑΤΆ 45% ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΉ ΛΌΓΩ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ Για λιτή και διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού, έκαναν λόγο όλες οι πτέρυγες της Βουλής 06 Η ΒΟΥΛΉ ΤΊΜΗΣΕ ΤΗΝ ΜΝΉΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΈΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ Τι είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην ειδική εκδήλωση στην Ολομέλεια 08 Θ . ΣΚΥΛΑΚΆΚΗΣ: ΕΊΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΌΔΟΞΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΊΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ Κυρώθηκαν ο απολογισμός και ο Ισολογισμός του Κράτους για το 2020 10 Κ . ΤΣΙΆΡΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΜΕ ΈΝΑ ΣΤΑΘΕΡΌΤΕΡΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΌΤΗΤΑΣ Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει τη θέσπιση ειδικού ποινικού μητρώου αδικημάτων σε βάρος ανηλίκων. 12 Δ ΊΧΑΣΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ Η ΠΡΌΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΌ ΜΗΤΡΏΟ ΔΙΏΞΕΩΝ ΕΓΚΛΗΜΆΤΩΝ ΣΕ ΒΆΡΟΣ ΑΝΗΛΊΚΩΝ Επιφυλάξεις από δικαστές και δικηγόρους, υπέρ εισαγγελείς και Συνήγορος του Παιδιού 14 Α . ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ: ΔΊΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΖΩΉΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΊΖΕΙ Επιφυλάξεις για τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μην υλοποιούν τα έργα προσβασιμότητας 16 Σ ΤΉΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΆΣ ΤΟΥΣ ΖΉΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ Χρηματοδοτικά εργαλεία και ενίσχυση από την Πολιτεία στα βασικά αιτήματα 18 Κ . ΤΣΙΆΡΑΣ: Η ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΟΎΣΕ ΣΥΜΦΌΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ Την επέκτασή της και στο εσωτερικό δίκαιο ζήτησε η αντιπολίτευση 20 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ ΖΉΤΗΣΑΝ ΟΙ ΦΟΡΕΊΣ Εκτίμησαν ότι θα ενθαρρύνει τους μάρτυρες να καταγγέλλουν τη διαφθορά 22 Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΉΣ: Η ΕΛΛΆΔΑ ΑΠΟΚΤΆ ΗΓΕΤΙΚΌ ΡΌΛΟ ΣΤΑ LOGISTICS ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΏΠΗ Για «σκανδαλώδη» σύμβαση έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης 24 Α . ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ: ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΝΔ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ Η ΕΞΥΓΊΑΝΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΊΩΝ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ Επιφυλάξεις από τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης 26 Ο Ι ΝΕΟΦΥΕΊΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΆΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΩΤΗΡΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ Καινοτόμες εφαρμογές παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας 28 Π ΑΡΑΔΌΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ Η ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΑΕ Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών μέσων ζητά η Ανεξάρτητη Αρχή 29 Σ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΠΑΡΑΔΌΘΗΚΕ Η ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Οι διαπιστώσεις του ΝΣΚ για την περίοδο της υγειονομικής κρίσης ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΔΙΠΛΩΜΑΤΊΑ 30 Σ ΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΈΣΒΗ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΎΠΤΟΥ Αναφέρθηκαν στη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών 31 Ο ΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΉΣ ΟΜΆΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΌΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΈΣΗ ΑΝΑΤΟΛΉ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ ΝΑΤΟ 32 Σ ΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΜΕ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΎ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ 33 Σ ΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΟΜΆΔΑΣ ΦΙΛΊΑΣ ΕΛΛΆΔΑΣ – ΙΣΡΑΉΛ ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΈΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΉΛ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ 34 « Η ΕΛΛΆΔΑ ΣΤΈΚΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΆ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΜΟΡΦΉΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΌ» Σειρά συναντήσεων του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Κ. Γκιουλέκα 36 Σ ΤΗΝ ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ ΗΕλλάδα στηρίζει την Ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας 37 Σ ΥΝΆΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΊΑΣ, Κ. AGRON GJEKMARKAJ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 38 1 922-2022 ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ Οι τρεις παράλληλες εκθέσεις της Βουλής για την επέτειο των 100 χρόνων από τηΜικρασιατική καταστροφή 40 Ο Ι ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922 ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ Οι εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο του Ιδρύματος στη Δράμα και την Καβάλα 42 Τ Ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922 ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ Ένας πρώτος απολογισμός του Συνεδρίου του Ιδρύματος της Βουλής 44 Ε ΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΥΓΚΥΡΙΑΡΧΊΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΝ. Φαραντούρης γράφει για το βιβλίο του Αστέρη Πλιάκου «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας» 46 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΤΟΥ 2023 ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ “ΜΑΡΊΑ ΚΆΛΛΑΣ” ΑΝΟΊΓΕΙ ΤΙΣ ΠΌΡΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ Βασίζεται στη δωρεά της συλλογής του Κωνσταντίνου Πυλαρινού 48 Τ Α ΒΡΑΒΕΊΑ ΤΟΥ 63ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ Στην ταινία «Πλάνο 75 / Plan 75», το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων 52 Π ΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΎ Το αναλυτικό πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής για το δεκαπενθήμερο που έρχεται. 54 Δ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ Οδηγίες πλοήγησης μέσα στον ιστότοπο της Βουλής για να αναγνώσετε τη δραστηριότητα ενός βουλευτή. 56 Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ: ΤΑ ΤΡΊΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΆ ΚΑΡΈ ΠΟΥ «ΈΡΙΞΑΝ» ΤΗΝ ΧΟΎΝΤΑ Η μαρτυρία του παλαίμαχου φωτορεπόρτερ Αριστοτέλη Σαρρηκώστα ΦΩΤΟ Εξωφύλλου: Από την καλλιτεχνική σύνθεση του Δημήτρη Βάρβογλη, Σμύρνη 1922: αποσπάσματα μνήμης, 2022. Μικτή τεχνική σε καμβά - Διαστάσεις: 460 x 120 εκ

3 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ηστάχτηπουταξίδευε* Τις πρώτες μέρες, τρυπώσαμε στα σπίτια πανικόβλητοι. Κατεβάσαμε τα παντζούρια, μανταλώσαμε τα παράθυρα, σφραγίσαμε με κουρέλια τις ρωγμές των τοίχων, βάλαμε στους ρόζους κερί, κολλήσαμε σταυρωτές ταινίες στα ραγισμένα τζάμια, γυρίσαμε και δυο και τρεις φορές το κλειδί στην κλειδαρότρυπα. Του κάκου. Γέμισαν τα δωμάτια καπνό και στάχτη. Η πόλη καιγόταν απέναντι. Τον Αύγουστο με το μελτέμι, ταξιδεύουν οι εφιάλτες ταχύπτεροι. Ο καπνός και η στάχτη ποτίζαν τους τοίχους, καθίζαν πάνωστα έπιπλα, θολώναν τους καθρέφτες, κρέμονταν στα δοκάρια και κατοικούσαν στις χαραμάδες. Ο καπνός και η στάχτη τρυπώναν στο κατώι, κατασταλάζαν στα γεννήματα· πήρε μια γεύση στυφή το κρασί, τ’ αλεύρι πίκριζε και το ψωμί στο στόμα λάσπωνε. Πού και πού, η γλώσσα μας ανίχνευε τη στάχτη κι ανάμεσα στα δόντια ξεφύτρωναν μικρά κάρβουνα. […] Η πόλη που κάηκε ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη… Ένα με το κορμί μας, κυλάει μες στο αίμα μας. Κι όταν ονειρευόμαστε, περιδιαβάζουμε στα περιβόλια της και σεργιανάμε στις πλατείες. Κάθε φορά που πιάνουμε τραγούδι, είναι τα λόγια μας σταχτιά κι η μουσική παράπονο, σαν πυρκαγιά, που κουβαλάει το μελτέμι. Η πόλη της Ανατολής μας κατοικεί κι εξήντα τώρα χρόνια μας δικάζει. Κ.Χ. Μύρης Από το περιοδικό ΗΛέξη, Αφιέρωμα «ΜνήμηΜικράς Ασίας» , τχ. 112 (11-12/1992), σ. 827-829 *Απόσπασμα από τον Κατάλογο της έκθεσης Πρόσφυγες: 1922+ επιβίωση-ενσωμάτωση

4 ΤΕΥΧΟΣ_053 Οπροϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 4.700.000 ευρώ σε σχέση με εκείνον του 2022 (ποσοστό αύξησης 3.26%) και όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση «η εν λόγω αύξηση, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών εξαιτίας των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, στο υψηλό κόστος ενέργειας, σε δαπάνες που σχετίζονται με την υποδοχή του νέου βουλευτικού σώματος που θα προκύψεις από τις εκλογές και στην αύξηση της μισθολογικής δαπάνης, η οποία αφορά κυρίως στην μισθολογική ωρίμανση». Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, μέσα στο 2023 η Βουλή χάρη στα έργα στα οποία έχει προβεί θα έχει οικονομικό όφελος στο κόστος ενέργειας 45% και θα έχει μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός της -σε ένα κτήριο 18.000 τετραγωνικών μέτρων- που είναι κυρίως διοξείδιο του άνθρακος, κατά 40%. «Έχουμε λοιπόν μια σημαντική συμβολή και πρακτική και περιβαλλοντική σε έναν τομέα που πρέπει όλοι να καλπάσουμεγιαναπρολάβουμετιςδυσμενείςεξελίξειςοι οποίεςμαςπερικυκλώνουν και μαςαπειλούν βάσιμα» τόνισε. Η Βουλή, ανέφερε, παραμένει «ένα σώμα το οποίο σέβεται το δημόσιο χρήμα και που κατάφερε τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης να λειτουργήσει ομαλά και χωρίς προσκόμματα, παρά το ότι φύγαμε από Προϋπολογισμούς των 220.000.000 ευρώκαι είμαστε σήμερασεΠροϋπολογισμούς των 149.000.000 ευρώ» και υπογράμμισε: «Συμπιέσαμε το κόστος λειτουργίας της Βουλής, όπως συμπιέστηκε όλο το Δημόσιο, όπως συμπιέστηκε ο ελληνικός λαός, χωρίς αυτό να υπονομεύσει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα αυτού του πολύπλοκου και πολυσήμαντου μηχανισμού». Ο Κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στο έργο που διαχρονικά επιτελεί η Βουλή σε θέματα πολιτισμού, κοινωνικής προσφοράς και ανάδειξης προβλημάτων της κοινωνίας. Σύντομα, είπε, η Βουλή θα χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό έργο στο Καλπάκι, όπου επιτέλους θα αναγράφουν τα δεκατέσσερις χιλιάδες ονόματα των πεσόντων του Έπους του ’40, χάρη σε μία χορηγία της Βουλής προς τον τοπικό Δήμο. Η Βουλή, επίσης, χρηματοδοτεί στον Δήμο ΚεντρικώνΤζουμέρκωνστοΝομόΆρτηςτηνανακαίνισηκαι τηβελτίωσημιαςδωρεάςβιβλιοθήκης, που έκανε παλιότερο μέλος της Βουλής , ο αείμνηστος Μπανιάς, για την τοπική κοινωνία των Τζουμέρκων, της ιδιαίτερης πατρίδας του. Χρηματοδοτεί και την μετατροπήκατοικίαςτουπαλιούΒουλευτού Κ.Φρόντζου, σε λαογραφικό μουσείο. «Χρηματοδοτούμε τηνέκδοσηβιβλίωνγιαβιογραφίεςπολιτικών,ώστε ο ελληνικός λαός να γνωρίσει ακόμη καλύτερα τον ρόλο και τη συμβολή σημαντικών πολιτικών όλων των παρατάξεων στην ιστορική πορεία της χώρας, είπε ο Κ. Τασούλας. Υπενθύμισε ότι η Βουλή συμμετείχε «κατά τρόπο αξιοθαύμαστο» και στην επέτειο των 200 ετών από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης και την απελευθέρωση της Ελλάδος από τον οθωμανικό ζυγό ενώ συμμετέχει και στο τρέχον έτος «στην άλληςφύσηςμνήμη, μνήμηπερισσότεροπερισυλλογής, τη μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής, με δράσεις και μέσα στη Βουλή και στο Καπνεργοστάσιο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα». «Έτσι λοιπόν είμαστε, τολμώ να πω, παρόντες σε πολλά μέτωπα, στο μέτωπο των κυρίως καθηκόντων μας, στο μέτωπο της κοινωνικής προσφοράς, στο μέτωπο της πολιτιστικής ανάγκης, στο μέτωπο της υγειονομικής ανάγκης, στο μέτωπο της προσαρμογήςστιςνέεςενεργειακέςαπαιτήσεις», κατέληξε. Ο εισηγητής της ΝΔ Β- Ν. Υψηλάντης ανέφερε ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό «που έχει συνταχθεί με βάση τις αρχές του ενιαυσίου, της ειδίκευσης, της ενότητας, της καθολικότητας, της Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια, ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2023 ο οποίος προβλέπει πιστώσεις ύψους 148.900.000 ευρώ. Χάρη στα έργα που έγιναν, η Βουλή θα έχει το 2023 μειωμένο κόστος ενέργειας κατά 45%. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΦΩΤΟ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / ΦΡΟΣΩ ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ-ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μειωμένο κατά 45% το κόστος ενέργειας για τη Βουλή λόγω των έργων ενεργειακής αναβάθμισης Κ. Τασούλας Δείτε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας Κ. Τασούλας: Νοικοκυρεμένη και διαφανής η διαχείριση του Προϋπολογισμού της Βουλής

5 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ακρίβειας, της σαφήνειας και της αλήθειας». Στοχεύει, είπε, μεταξύάλλων στην αποδοτικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της Βουλής και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας της Βουλής στην κοινωνία. Ο Τρ. Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως καλύπτεται πλήρως από όσα λέγονται στην εισηγητική έκθεση ότι ο προϋπολογισμός, μεταξύ άλλων, «έχει ως θεμελιώδη στόχο την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη λειτουργία της Βουλής» και «αυτό το πράγμα θέλουμε να το ενισχύσουμε, διότι πιστεύουμε και εμείς ότι η Βουλή δεν έχει να κρύψει τίποτα, είναι μια διαδικασία διαλόγου, δεν φοβάται τίποτα». Τόνισε όμως ότι πρέπει να είναι δημόσια η συζήτηση που προηγείται στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό της Βουλής και αυτός να αναρτάται εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Ανέφερε δε ότι συνεχίζεται η αντίφαση «να συζητούμε τον οικονομικό απολογισμό, τα οικονομικά στοιχεία, τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση του διοικητικού απολογισμού». Από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΛΑ ο Χρ. Γκόκας είπε ότι ο φετινός προϋπολογισμός «είναι σχετικά λιτός, καλύπτει τις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλάκαι τιςδαπάνεςεκσυγχρονισμού της λειτουργίας του και η συνετή και χρηστή διαχείρισή του, η εξοικονόμηση πόρων και η αποτελεσματική παράλληλα λειτουργία, αποτελεί ένα στοίχημα που ειδικά για το ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να κερδίζεται πάντα, για να ενισχύονται το κύρος και η αξιοπιστία αυτού του κορυφαίου πολιτειακού μας θεσμού. Και δεν έχουμε λόγους νααμφιβάλλουμε γι’ αυτό».Μεαφορμήδετηνπαρακολούθησητου τηλεφώνουτουΝ. Ανδρουλάκη, πουαποκαλύφθηκεπρώτη φορά από λογισμικό που διαθέτει το Ευρωκοινοβούλιο, είπε ότι πρέπει και η Βουλή να εξετάσει το ενδεχόμενοπρομήθειας ενός ανάλογου μηχανισμού για τον έλεγχο των κινητών όλων των βουλευτών και των πολιτικών προσώπων. Ο Ν.Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, καταψήφισε τον προϋπολογισμό γιατί όπως είπε προβλέπει την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και δεν προχωράει στην αναπλήρωση των απωλειών των εργαζομένων. «Αυτάγια εμάςαποτελούν τοβασικόκριτήριοτης στάσης μας απέναντι στον Προϋπολογισμό της Βουλής. Συνήθως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ψηφίζαμε «Παρών» στους προϋπολογισμούς. Σήμερα, όμως, εξαιτίαςαυτών τωνδύοβασικών κριτηρίων, ηψήφοςαυτήδεν μαςκαλύπτει. Έτσι, θα ψηφίσουμε«Κατά»στονΠροϋπολογισμότηςΒουλής για το 2023», τόνισε. Ο Α. Μυλωνάκης από την Ελληνική Λύση αναφέρθηκε στη συμβολή των υπαλλήλων της Βουλής και τις απώλειες στο εισόδημά τους, από το 2010 και μετά. «Επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι τηςΒουλής, πολλέςφορέςείναι παρεξηγημένοι -»οι υπάλληλοι τηςΒουλής, δενδουλεύουν», «οι υπάλληλοι της Βουλής παίρνουν πολλά λεφτά» κ.λπ.- πρέπει να πούμε και να το ακούσουν όλοι, ότι οι υπάλληλοι της Βουλής ακολούθησαν το πεπρωμένο του ελληνικού λαού, των υπολοίπων Ελλήνων. Από το 2010 οι μισθοί τους έπεσαν 40% και το ίδιο έγινε και για τους βουλευτές», τόνισε. Από το ΜεΡΑ25 η Μ. Απατζίδη τόνισε ότι οι προκλήσειςτηςκρίσηςκαθιστούν συγκυριακά απαραίτητη την εξωστρέφεια της Βουλής με το χορηγικό πρόγραμμα για την ικανοποίηση αιτημάτων νομικών προσώπων, φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και προσφυγικών δομών. Ταυτόχρονα, είπε, τοΚοινοβούλιοοφείλει να χρηματοδοτεί εκπαιδευτικάπρογράμματα, δράσεις, παρεμβάσεις και δρώμενα που καλλιεργούν τη συμμετοχή των πολιτών στο δημοκρατικό πολίτευμα. Με βάση τα παραπάνω είπε, «εμείς ως ΜέΡΑ25 επειδή είμαστε επικριτικοί ως προς τη γενικότερη στάση της Κυβέρνησης, της κυβερνώσας παράταξης, στο ζήτημα αυτό γι’ αυτό θα ψηφίσουμε «παρών». Τρ. Αλεξιάδης Χρ. Γκόκας Α. Μυλωνάκης Ν. Υψηλάντης Ν.Καραθανασόπουλος Μ. Απατζίδη

6 ΤΕΥΧΟΣ_053 Στησυνέχεια, στηνΟλομέλειατηςΒουλής, σε ειδική εκδήλωση τιμήθηκε η Επέτειος του Πολυτεχνείου και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Στη δήλωσή του οΠρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την κατάθεση του στεφανιού τόνισε: «Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ήθελα να τιμήσω, μέσω της τιμής που αποτίει η εθνική μας αντιπροσωπεία, την 49η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο υπήρξε η αποκορύφωση της αντίστασης του ελληνικού λαού, με πρωτοπόρο τη νεολαία, κατά της δικτατορίας. Η χρονιά εκείνη, το 1973, είχε σημειώσει πολλά γεγονότα αντίστασης. Ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο του 1973 με την εξέγερση της Νομικής, τον Απρίλιο του 1973 είχαμε τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι κατά του δικτατορικού καθεστώτος, οι οποίες τελείωναν με τη φράση ότι «είναι εθνική αναγκαιότητα η κατάλυση του δικτατορικού καθεστώτος». Το Μάιο του 1973 είχαμε το κίνημα του Ναυτικού και αρχές Νοεμβρίου του 1973 στο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου είχαμε αντιδικτατορικές εκδηλώσεις του λαού. Και ήρθε η κορυφαία εκδήλωση του Πολυτεχνείου, όπου ο λαός, η νεολαία εκδήλωσαν την αντίθεσή τους, αλλάμε τρόπο που σήμερα μας κάνει υποχρεωμένους το σύνθημα του Πολυτεχνείου, το πραγματικό νόημα του συνθήματος του Πολυτεχνείου «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», να το τιμήσουμε, να τιμήσουμε δηλαδή, ως πολιτικός κόσμος, ωςκοινοβουλευτισμός, την ανάγκη του λαού για πολιτισμό, προκοπή και δημοκρατία. Τιμούμε λοιπόν σήμερα εμείς, η Βουλή των Ελλήνων, το Πολυτεχνείο θυμίζοντάς σας, ότι η πρώτη εικόνα που έπεισε τον κόσμο ότι ηΕλλάδαέχει, δυστυχώς, δικτατορία, τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 1967, ήταν η εικόνα του Κοινοβουλίου περικυκλωμένο από τανκς. Και η πρώτη εικόνα που έπεισε την υφήλιο ότι η δημοκρατία ξαναήρθε στην Ελλάδα, ήταν η εικόνα της 24ης Ιουλίου του 1974 με το Κοινοβούλιο περικυκλωμένο από ενθουσιώδη λαό να πανηγυρίζει για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.» Στην ειδική αναφορά στην 49η Επέτειο του Πολυτεχνείου που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, αμέσως μετά, o Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» είναι ουσιαστικά το σύνθημα της νεότερης Ελλάδας, είναι το σύνθημα της προκοπής και της ευημερίας εν ελευθερία, είναι η νέα Μεγάλη Ιδέα, η οποία γεννήθηκε μετά τηΜικρασιατικήΚαταστροφή και η οποία είχε σαν στόχο το να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα, που νοιάζεται, φροντίζει και φέρνει αποτέλεσμα, αποτέλεσμα ψωμιού δηλαδή ευημερίας και αποτέλεσμα πολιτισμού, παιδείας για το λαό της, αλλά εν ελευθερία, εν δημοκρατία. Αυτό είναι το προνόμιο της δικής μας γενιάς, είναι τοπρονόμιο της δικής μας εποχής, είναι το προνόμιο της διΗΒουλή των Ελλήνων τίμησε την 49η Επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το πρωί τηςΠέμπτης 17 Νοεμβρίου 2022, οΠρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας κατέθεσε, στεφάνι στοΠολυτεχνείο, τιμώντας εκ μέρους της Εθνικής Αντιπροσωπείας, τη μνήμη των θυμάτων της εξέγερσης τουΠολυτεχνείου και των αγωνιστών για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από την δικτατορία. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΤΟ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / ΦΡΟΣΩ ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ Η Βουλή τίμησε την μνήμη των θυμάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου Κ. Τασούλας: Ως πολιτικός κόσμος τιμούμε την ανάγκη του λαού για πολιτισμό, προκοπή και δημοκρατία Νικήτας Κακλαμάνης Ο Πρόεδρος της Βουλής καταθέτει στεφάνι στο Πολυτεχνείο Δείτε την ομιλία του Προέδρου της Βουλής

7 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 κής μας πολιτικής και χρονικής περιόδου. Και στο όνομααυτών των ανθρώπων, πουπριν απόπερίπου μισό αιώνα, στο όνομα των συνεπειών που ανέλαβαν, στο όνομα των συνεπειών που υπέστησαν, οφείλουμε όλοι αυτή τη νέαΜεγάλη Ιδέα, που τόσο παραστατικά περιγράφεται από αυτό το τρίπτυχο, να την υπηρετήσουμε με τις διαφωνίες μας, με τις συνθέσεις μας, με τις διαφορές απόψεων και με τις θεμιτές αντιπαλότητες μας να το υπηρετήσουμε αυτότοεθνικότρίπτυχο, αυτότοδημοκρατικόαυτό το κοινωνικό τρίπτυχο, όσο μπορούμε πιο αποτελεσματικά.» Ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Νικήτας Κακλαμάνης, στην έναρξη της εκδήλωσης, εκμέρους τουΠροεδρείου, μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Το Πολυτεχνείο γεννήθηκε ως φυσική συνέπεια, ως ώριμο τέκνο του κινήματος του Ναυτικού, της εξέγερσης στη Νομική Σχολή της λεβεντιάς του Μουστακλή, τουΠαναγούλη, τωνεπαναστατημένων νιάτων και των αμέτρητων αφανών ηρώων. Το Πολυτεχνείο γεννήθηκε, μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε και σήμερα τόσα χρόνιαμετάδιερωτώμαι αν τελικά ωρίμασε. Κάτι τέτοιες μέρες σαν και αυτή σκέφτομαι τον Ζαν Κοκτό, που έλεγε πως η αγνότητα μιας επανάστασης μπορεί να διαρκέσει ένα δεκαπενθήμερο. Εμείς λοιπόν στα δικά μας μέτρα τελικά πόσο έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε ακέραια και ανόθευτα τα διδάγματα του πολυτεχνείου. Είναι πιστεύω ξεκάθαρο σε όλους κατά τις τελευταίες τέσσερις και πλέον δεκαετίες η κληρονομιά του Πολυτεχνείου αναπαραχθεί ως αξία και ως μέσο με κάθε πιθανό τρόπο. Από τη μία ως αξία, μας υπενθύμισε τη δύναμη της ένωσης, την ουσία της πάλης και τη διαχρονική σημασία της θυσίας για τη Δημοκρατία. Από την άλληπλευρά όμως τοΠολυτεχνείο χρησιμοποιήθηκεκάποτεκαιωςμέσοπροβολής για κάποιους, ως όχημα επιβολής μιας συγκεκριμένης γραμμής ή ακόμη σε ένα άλλο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, που οδηγούσε τους κατόχους του στην πολιτική άποψη άλλη καταξίωση. Εκεί ακριβώς έγκειται και το ζητούμενο της αγνότητας μιας τέτοιας εξέγερσης, όπως προανέφερα μνημονεύοντας τονΚοκτόγιατί επί τηςουσίας τοΠολυτεχνείο, ως συμβολισμός, όφειλε ναπαραμείνει ψηλά ως προς τις αξίες και την ουσία του.» Εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ιωάννης Καλλιάνος, ανέφερε ότι είναι σαν ναμην πέρασε μια μέρα από το Πολυτεχνείο, γιατί είναι το νόημα και τα διδάγματα του αγώνα τότε, που ζουν πάντα. Η εξέγερσητουΠολυτεχνείουείναι έναςαπότουςπιο σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας του τόπουμας, ανέφερε γιατί χαρακτηριστικότουείναι ότι έγινεμε κίνητρο την αγάπη για τη δημοκρατία, έγινε για να σπάσουν ταδεσμάανελεύθερου καθεστώτος, έγινε χωρίς όπλα απέναντι σε όπλα, έγινε με αντάλλαγμα τη θυσία της ζωής στο βωμό των ιδανικών. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτριος Βίτσας ανέφερε ότι τη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου πρέπει να τη ζήσουμε με βαθύ προβληματισμό, γιατί όπως είπε η γιορτή αυτή δεν είναι μνημόσυνο, είναι κάλεσμα. Παρατήρησε ότι σήμερα η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν διδάσκεται στα σχολεία, αλλά μεταδίδεται ως βίωμα και υποστήριξε ότι υπάρχει οφειλή από την Πολιτεία για να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή είπε ότι η πολιτική ζωή της χώρας δεν πρέπει να είναι όμηρος της νοσηρής υπόθεσης των υποκλοπών και είναι αναγκαία η δημοκρατική εγρήγορση. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τόνισε ότι σήμερα είναι επίκαιρα τα συνθήματα γιααξιοπρέπεια, κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη. «Σήμερα, σαράντα εννέα χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία ταπεινώνεται σε ένα ζοφερό περιβάλλον, όπου η αβάσταχτη ακρίβεια διογκώνει τις κοινωνικές ανισότητες, στερώντας στοιχειώδη εχέγγυα ποιοτικής και αξιοπρεπούς διαβίωσης» υπογράμμισε. Η κυρίαΜαρία Κομνηνάκα, εκ μέρους του ΚΚΕ επεσήμανεότι στιςμέρεςμαςπαραμένουν τραγικά, επίκαιρα και αδικαίωτα τασυνθήματα τουΠολυτεχνείου, όπωςτο«Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», μεορατότο ενδεχόμενο μιας νέας παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και με τον λαό να ζει ήδη σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, διόγκωσης της ανεργίας, ραγδαίας επιδείνωσης του βιοτικού τους επιπέδου, επιδρομήςτωνκαπιταλιστικώνσυμφερόντων ενάντια στη δημόσια υγεία και παιδεία. Στην παρέμβαση της η εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κυρίας Μαρία Αθανασίου σημείωσε ότι η ιστορική μνήμη εκείνων ημερών μπορεί στους παλαιότερους να έχει ξεθωριάσει, μπορεί στους σημερινούς νέους να φαίνεται μακρινή μέσα από ασπρόμαυρες φωτογραφίες και τα βίντεο της εποχής, όμως τα αιτήματα υπάρχουν ακόμα και σήμερα και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Ιωάννης Καλλιάνος Μαρία Κομνηνάκα Ιωάννης Καλλιάνος Μαρία Αθανασίου Ευαγγελία Λιακούλη

8 ΤΕΥΧΟΣ_053 Οεισηγητής της ΝΔ Γ. Αμανατίδης τόνισεότι ηυπόκύρωσηοικονομικήχρήση χαρακτηρίστηκε από την έντονη επίδραση του COVID τις επιπτώσεις του οποίου, όπως είπε, «αντιμετωπίσαμε, έτσι ώστε να έχουμεμίακοινωνίαυγιήκαι την οικονομίαόρθια». Και αυτό, τόνισε, «το πετύχαμε μέσα από τουςέξι συμπληρωματικούςπροϋπολογισμούς 15, περίπου, δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αποστερήσουμε τη χώρα από τη δυναμική της ανάπτυξης σε ένα αντικειμενικά δυσχερές οικονομικά και υγειονομικά περιβάλλον, με διεθνή και τελικά παγκόσμια διάσταση». Συμπερασματικά ανέφερε ότι πρόκειται «για έναν ισορροπημένο απολογισμό ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, που είναι αναπτυξιακός και ταυτόχρονα έχει κοινωνικό αποτύπωμα». Η Α. Παπανάτσιου από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο απολογισμός ενός προϋπολογισμού «πρέπει να συνοδεύεται και με έναν απολογισμό των πολιτικών της Κυβέρνησης, ώστε να είναι και η συζήτησή μας πλήρης». Τόνισε ότι «η πορεία προς μια πιο δίκαιη μετάβαση στην μεταμνημονιακή εποχή» διεκόπη με την εκλογή της Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας η οποία όπως είπε, μεταξύάλλων, προώθησε αντεργατικούς νόμους και τον νέοΠτωχευτικό Κώδικα. «Όσο δεν υιοθετείτε τις προτάσεις μας για συνολική διευθέτηση των χρεών και κάνετε τον τροχονόμο στην αγορά ενέργειας και την άνοδο των τιμών, αλλά και όσο προχωράτε με χειρουργική ακρίβεια στην εκκαθάριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο τα πράγματα θα δυσκολεύουν για την κοινωνική πλειοψηφία», ανέφερε. Έκανε αναφορά στο Εθνικό Αποθεματικό καθώς και στα ποσά του έκτακτου προϋπολογισμού που κατατέθηκε καταγγέλλοντας ότι αυτά δεν δαπανήθηκαν σε δράσεις που, όπως ορίζει το Εθνικό Αποθεματικό, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν αλλά αντίθετα ανακατευθύνθηκαν σε άλλες δαπάνες, όπως για παράδειγμα η επιχορήγηση παρόχου ταχυδρομικής υπηρεσίας. Από τοΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ο Κ. Σκανδαλίδης υπενθύμισε ότι το κόμμα του είχε χαρακτηρίσει τον προϋπολογισμό του 2020 «αντιαναπτυξιακό και κοινωνικά άδικο, με βασικά θύματα τα μικρομεσαία εισοδηματικά στρώματα αφού στηριζόταν μονομερώςστηδιαρκήφορολογικήεπιβάρυνση, στις χαμηλές δημόσιες επενδύσεις και στην τεχνητή συγκράτηση των δαπανών που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ». Ήταν, είπε, ένας προϋπολογισμός «πουυπηρετούσεαπολύτωςτιςδεσμεύσεις τηςπροηγούμενηςΚυβέρνησης τις οποίες δεν τόλμησε να αμφισβητήσει ο Κ. Μητσοτάκης, όπως είχε υποσχεθεί». Με τιςψήφους των βουλευτών της ΝΔκυρώθηκαν από την Ολομέλεια ο απολογισμός του Κράτους για τα έσοδα και τα έξοδα του οικονομικού έτους 2020 και ο Ισολογισμός της Κεντρικής Διοίκησης για την ίδια περίοδο. ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αντιπολίτευση: Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι κοινωνικά άδικη ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΦΩΤΟ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΦΡ. ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ Θ. Σκυλακάκης: Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας Α. Παπανάτσιου Θ. Σκυλακάκης Γ. Αμανατίδης Δείτε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας

9 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Άλλωστε, τόνισε, φάνηκε από την πρώτη μέρα ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «δεν είχε πρόθεση να επαναδιαπραγματευτεί καμιά από τις βαριέςκληρονομιέςπουπαρέλαβεόπωςτοπαράλογο πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5%, την υπέρογκη αύξηση των φόρων κατανάλωσης, την υποθήκευση τηςδημόσιαςπεριουσίαςμέσωτουΥπερταμείουγια ενενήντα χρόνια, την κατάργησητουΕΚΑΣ, την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας». ΟΝ. ΚαραθανασόπουλοςαπότοΚΚΕυπενθύμισετην θέσητουκόμματοςτουκατάτησυζήτησηγιατηνκύρωση του προϋπολογισμού του 2020 αναφέροντας ότι τοΚΚΕέλεγεότι «είναι ακριβώς ίδιοςμεαυτούς πουκατέθετεοΣΥΡΙΖΑταπροηγούμεναχρόνια, μιας και ήταν σε ισχύ οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα». Επισήμανε ότι ανεξαρτήτως μνημονίων οι προϋπολογισμοί είναι εργαλείο αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου ενώ απευθυνόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ, συνέστησε «σεμνότητα», θυμίζοντας ότι μετά την τυπική έξοδο από τα μνημόνια, «το πρώτο που έκανε ήταν να μειώσει τον συντελεστήφορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγαλομετόχων τους». Από την Ελληνική Λύση ο Β. Βιλιάρδος είπε ότι ο Απολογισμός του 2020 είναι ο πρώτος ολόκληρης χρήσης που έκλεισε η Νέα Δημοκρατία, θυμίζοντας ότι πρόκειται για τη χρονιά που ξέσπασε η πανδημία, όπου η Ελλάδα κατέγραψεμιααπότιςμεγαλύτερεςυφέσειςκαι αυξήσεις χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης από τις μεγαλύτερες δαπάνες και ελλείμματα ως προς το ΑΕΠ της. Τα θηριώδη αυτά ελλείμματα, είπε, οφείλονται στηλανθασμένηπολιτικήαπόφαση των lockdowns. «Επρόκειτογιαμιακαθαράπολιτική απόφαση, όταν πλούσιες χώρες όπως η Ελβετία και η Σουηδία δεν εφάρμοσαν κάτι ανάλογο», τόνισε. Ο Γ. Λογιάδης από το ΜεΡΑ25 τόνισε ότι το 2020 η κυβέρνηση προέβη σε τρεις εκδόσεις ομολογιακού χρέους, συνολικής αξίας 14 δισεκατομμυρίων ευρώ αλλά, όπως είπε, «το χρέος αυτό επιδότησε άπαξ επιδοματικές πολιτικές και ορισμένου χρόνου συμβάσεις και επ’ ουδενί δεν κατευθύνθηκε για την ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση του δημόσιου ΕθνικούΣυστήματοςΥγείας, μεταολέθριααποτελέσματα και τις μακάβριες πρωτιές της χώρας μας στους θανάτους λόγω covid». «Το ΜέΡΑ25 τάσσεται κατά της υποδούλωσης και της αναξιοπρέπειας της Ελλάδας, λόγωτωνπολιτικώνπουακολουθείτε», είπε. ΟΘ. Σκυλακάκης Στην παρέμβασή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης τόνισε ότι η χρονιά του 2020 ήταν –λόγω του κορονοϊού- μια από τις πιο κρίσιμες δημοσιονομικέςχρονιέςτωντελευταίωνδεκαετιών. Αναφερόμενος στην πορεία του δημόσιου χρέους είπε ότι ο σημαντικός δανεισμός ήταν αναγκαίος λόγω των συνθηκών της πανδημίας αλλά, όπως τόνισε, με την πρωτοφανή ανάπτυξηπου σημειώνουμεφέτος, θα οδηγηθούμε σε μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, που είναι και το μόνο μέτρο που λαμβάνεται υπόψη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ.. Τοχρέοςήταν186%τουΑΕΠτο 2018 και θα είναι 169% του ΑΕΠ φέτος και θα πέσει, με βάση το προσχέδιο, στο 161% το 2023, είπε. «Η μείωση του δημοσίου χρέους δεν προήλθε από την πίεση και την εξόντωση στα εισοδήματα, που υπήρξε στην προηγούμενη φάση μέσω της υπερβολικής φορολογίας αλλά προήλθε από την ανάπτυξη», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι «οι μόνιμες μειώσεις φόρων που είχαμε αυτή την περίοδο ήταν πολύ μεγάλες». Η κυβέρνηση, είπε, πέτυχε αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα γιατί «κάναμε κάτι αντίθετο από αυτό που έκανε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δώσαμε κίνητρα στην οικονομία». «Συνεπώς, μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξοςγιατηνπορείατηςελληνικήςοικονομίας και η αισιοδοξία αυτή δεν βασίζεται, όπως συνέβη στο παρελθόν και σε άλλες φάσεις σε πλασματικά στοιχεία ή αδυναμίες, αλλά στηρίζεται στην αλλαγή τουπαραγωγικούμοντέλουπουήδησυντελείται και στην αύξηση της παραγωγικότητας», τόνισε. Ν. Καραθανασόπουλος Γ. Λογιάδης Κ. Σκανδαλίδης Β. Βιλιάρδος

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz