ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

4 ΤΕΥΧΟΣ_061 Τα τελευταία χρόνια είναι πια κοινή διαπίστωση ότι ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατο ρυθμό, και οι κατακλυσμιαίες αλλαγές που όλοι βιώνουμε επηρεάζουν κάθεπτυχή της ζωής μας. Ενίσχυση της κλιματικής κρίσης, ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, ολοένα και πιο ευρεία χρήση αλγορίθμων - τεχνητής νοημοσύνης, μετασχηματισμός των προτύπων απασχόλησης, νέα επαγγέλματα, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, δημογραφικές αλλαγές, υγειονομικές κρίσεις, ενεργειακέςκρίσεις, αλλάκαι -ταυτόχρονα- σημαντικέςνέεςευκαιρίες. Για πάρα πολύ καιρό εξετάζαμε την τρέχουσα κατάστασή που βιώναμε και όσα εικάζουμεότι θασυμβούν, μέσααπότοπρίσματουπαρελθόντοςκαι τουάμεσου μέλλοντος. Αυτό έχει αλλάξει. Σεένατέτοιοπεριβάλλον, αναδεικνύεται έναμεγάλοστοίχημα -σχεδόνυπαρξιακό- γιατο ισχύονμοντέλοδιακυβέρνησηςκαι τηδυνατότητάτουναανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών -τόσο των σημερινών, όσο και των μελλοντικών, δηλαδή των επόμενων γενεών. Πόσο μάλλον όταν πια αρχίζει να εδραιώνεται η άποψη διεθνώς ότι στην τρέχουσα -κατά μία έννοια μεταβατική- δεκαετία οι αλλαγές που θα έρθουν θα υπερβαίνουν όσες έγιναν εδώκαι πολλές δεκαετίες και οι επιλογές που θα κάνουμε σήμερα και τα επόμενα χρόνια, θα καθορίσουν την πορεία της ανθρωπότητας για πολλές γενιές. Σήμερα, βρισκόμαστε στο σημείο, όπου μπορούμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και τί εκκολάπτεται μέσααπότοφακότου foresight, τουμακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού τον οποίο κάνουμε ως κυβέρνηση. Αυτή η διαδικασία εντοπίζει πολλές - βραδέως κινούμενες - θετικές εξελίξεις, αλλά και προκλήσεις που έρχονται στο προσκήνιο, μετασχηματιστικές τεχνολογίες έτοιμες να γιγαντωθούν και νέες τάσεις που αναδύονται. Έτσι, δημιουργείται ένα νέο αφήγημα που μπορεί να συνενωθεί με την πρόοδο που συντελείται γύρωμας, ακόμα και εκεί που σήμερα δεν το βλέπουμε. Το μοντέλο του κράτους που κάνει βραχυπρόθεσμη διαχείριση κρίσεων είναι ήδηπαρωχημένοκαι οστόχοςείναι μεγρήγοραβήματανακινηθούμεπροςτηδημιουργία ενός κράτους που θα εφαρμόζει στον πολιτικό σχεδιασμό του συγκροτημένημακροπρόθεσμηστρατηγικήσκέψη. Τοστοίχημαπουπρέπει νακερδηθεί με την εγκαθίδρυση ενός τέτοιου μοντέλου διακυβέρνησης είναι απλό στη σύλληψή του: πρέπει τις προκλήσεις να μη τις αντιμετωπίσουμε ως προβλήματα, αλλάνατιςαξιοποιήσουμεωςευκαιρίες. Αυτόςείναι και ολόγοςπουσυστάθηκε με απόφαση μου Ειδική ΓραμματείαΜακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στο Γραφείο μουπροολίγωνμηνών, μετηνΕλλάδαναείναι απότιςπρώτεςχώρεςτηςΕΕπου αποκτά μια τέτοια διοικητική δομή σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και αυτό σηματοδοτεί τηνέμπρακτημετατόπισητηςαντίληψηςτουμέλλοντοςαπόαπλό χρονικό ορόσημο, σε νέο τρόπο σκέψης. Μεταβλητότητα, Αβεβαιότητα, Επινοητικότητα Τρεις λέξεις κλειδιά για όσους θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη της δημιουργίας μίας ικανής και όχι παθητικής Ελλάδας τα επόμενα χρόνια. Η μεταβλητότητα είναι πανταχού παρούσα και θα παραμείνει μαζί μας τα επόμενα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλά φαίνονται αβέβαια σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Γιααυτόχρειαζόμαστεεπινοητικότητακαι ευελιξία, ώστε νακάνουμε την πρόκληση ευκαιρία. Στα επόμενα 20 χρόνια, ο κόσμος αναμφισβήτητα θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της κλιματικής κρίσης και θα αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των βασικών πηγών ενέργειας από άνθρακα, με καθαρή ενέργεια. Από τον κινητήρα εσωτερικήςκαύσηςθαπεράσουμεστην ηλεκτρικήκινητικότηταωςμέροςμιας ακόμη μεγαλύτερης διαδικασίας εξέλιξης των «έξυπνων» πόλεων. Θα αναδιΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Ελλάδα το 2040, μια χώρα στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΎ ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz