ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

32 ΤΕΥΧΟΣ_ 010 1821-2021 Μία σύντομη ιστορική επισκοπηση Ηεξαγγελία της δημοκρατικής αρχής στην Ελλάδα, κυρίως δε η βαρύτητά τηςως οργανωτική βάση του πολιτεύματος αποκάλυπτε, αφ’ ενός, την τόλμη, την ευρηματικότητα, την πίστη και την εμμονή του επαναστατημένου Έθνους στα δημοκρατικά πρότυπα και ιδεώδη και, αφ’ ετέρου, την ήδη αναδυόμενη αντιστασιακή ιδεολογία των Ελλήνων, η οποία θα καθόριζε στο εξής τη διαχείριση του δημόσιου βίου και την ιστορική τους διαδρομή. ΔΡ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΚΎΡΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ, ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ Η πολιτειακή αφύπνιση των Ελλήνων και τα Συντάγματα της Επανάστασης Η σε νομικοπολιτικό επίπεδο πρώιμη εκδήλωση του προοδευτικού και δη- μοκρατικού χαρακτήρα των Ελλήνων – ενόσω μάλιστα ο αγώνας της ανεξαρτησίας βρισκόταν σε εξέλιξη – ενσωματώθηκε στα συ- νταγματικά κείμενα του 1822 (Επιδαύρου), του 1823 (Άστρους) και του 1827 (Τροιζήνας). Αυτό από μόνο του συνιστούσε πρωτοτυπία, δεδομέ- νου ότι το αμερικανικό Σύνταγμα είχε ψηφισθεί το 1787, ένδεκα χρόνια μετά από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, ενώτο γαλλικό, που καθιέρω- νε το πολίτευμα της Συνταγματικής Μοναρχίας, το 1791, δύο ταραγμένα χρόνια μετά από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, στις 26 Αυγούστου 1789. Η εξέλιξη αυτή, βεβαίως, κάθε άλλο παρά αιφνιδιαστική ήταν δεδομέ- νου ότι το ζήτημα της πολιτειακής οργάνωσης είχε ευαισθητοποιήσει τους υπόδουλους Έλληνες πολύ πριν από την Επανάσταση του 1821. Η «Πολιτεία» του Ρήγα Βελεστινλή, από τα τέλη του 18ου αιώνα, θεμε-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz