ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

24 ΤΕΥΧΟΣ_ 002 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες και ένα πιο αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα εκτιμήσε - ων για ζημιές σε καλλιέργειες, είναι οι δυο βασικές αλλαγές που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Οργανισμό Ελληνικών Γε - ωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο - φίμων, Μ. Βορίδης, σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτρο - πής Παραγωγής και Εμπορίου, για θέματα αρμοδιότητας του ΕΛΓΑ, οι διαδικασίες για την μεταρρύθμιση του Οργανισμού ήδη «τρέχουν». Παράλληλα, δόθηκε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ενίσχυση ύψους 35 εκατ. ευρώ για να καλυ - φθούν τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού και ταυτόχρονα να απελευθερωθεί ίσο ποσό που θα δοθεί ως αποζημίωση στους αγρότες. Άμεσος στόχος είναι οι αγρότες να πλη - ρώνονται νωρίτερα, τον Αύγουστο, αντί τον Δεκέμβριο που ίσχυε έως τώρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργού, τα έξοδα του ΕΛΓΑ για το 2020 αναμένονται στα 210 εκατ. ευρώ και τα έσοδά του στα 180 με 190 εκατ. ευρώ, προκύπτει δηλαδή μια διαφορά 20 με 30 εκατ. ευρώ. Επομένως είναι επιτακτι - κή ανάγκη να υπάρξουν ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και για να μπορέσει να επιβιώσει ο ΕΛΓΑ επιδοτήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, προχωρά η ολοκλήρωση δημοσιονομικής μελέτης για την οικονομική εξυγίανση του Οργανισμού η οποία θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης η αλλαγή του κανονισμού ώστε να ενταχθούν περισσότερα ζημιογόνα αίτια στην λίστα των ασφαλιστικών κινδύνων για τις αποζη - μιώσεις, πράγμα που έθεσαν επιτακτικά στις τοποθετήσεις τους όλοι οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή βουλευτές. «Ο ΕΛΓΑ πρέπει να περάσει στην ψηφιακή εποχή» υπογράμ - Στόχος να καταβάλλονται τον Αύγουστο ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ Ε. ΧΡΥΣΙΚΟΎ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ: ΑΛΊΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ- ΦΡΌΣΩ ΚΑΝΕΛΛΊΔΟΥ Η ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες και ένα πιο αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα εκτιμήσεων για ζημιές σε καλλιέργειες, είναι οι δυο βασικές αλλαγές που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Ταχύτεραοι αποζημιώσεις τωναγροτώναπότονΕΛΓΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αγγίξτε εδώ για να δείτε όλη τη συζητηση

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz