Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1902-1986)

Π α ν α γ ι ώ τ η ς Κα ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ς ( 1 9 0 2 - 1 9 8 6 ) ο Πολιτικός και Διανοούμενος Ο ι Α χ α ι ο ί Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ί

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz