Γεώργιος Παπανδρέου (1888-1968)

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Π α π α ν δ ρ έ ο υ ( 1 8 8 8 - 1 9 6 8 ) ο Γέρος της Δημοκρατίας Ο ι Α χ α ι ο ί Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ί

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz