ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

26 γνώμη ή αναθέτει το έργο τούτο σε άλλο όργανο, επιτροπή ή υποεπιτροπή της Βουλής για όσα θέματα προβλέπεται σχετική αρμοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της ρητά από το Σύνταγμα, τον Κανονισμό ή νόμο. Σε περίπτωση κατά την οποία νόμος προβλέπει αρμοδιότητα επιτροπής της Βουλής όσον αφορά την ακρόαση προσώπων για διατύπωση γνώμης της, η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει, υπό την επιφύλαξη των ρητών σχετικών ρυθμίσεων του Κανονισμού της Βουλής, την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, την ακολουθητέα διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. * Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996), στις 15.12.1997 (ΦΕΚ 258Α' /17.12.1997), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161Α' /26.6.2003) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής ** Προστέθηκε στις 14.4.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 57Α' /20.4.2010) *** Τροποποιήθηκε στις 14.4.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 57Α' /20.4.2010) **** Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92 Α' /26.6.2017)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz