ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

109 Zητήματα αντισυνταγματικότητας *Άρθρo 100 1. Ο Πρόεδρος της Βουλής και κάθε Βουλευτής ή μέλος της Κυβέρνησης μπορεί να ζητήσει, στο στάδιο της καταρχήν συζήτησης, να αποφανθεί η Βουλή αναφορικά με συγκεκριμένες αντιρρήσεις που προβάλλει για τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου, όπως διαμορφώθηκε από την αρμόδια επιτροπή και εισάγεται στην Ολομέλεια ή στο Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής. Μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Βουλής και κάθε Βουλευτής ή μέλος της Κυβέρνησης μπορεί να ζητήσει να αποφανθεί η Βουλή αναφορικά με συγκεκριμένες αντιρρήσεις που προβάλλει ως προς τη συνταγματικότητα τροπολογίας που κατατέθηκε στην Ολομέλεια ή στο Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής. Σε περίπτωση ενιαίας συζήτησης επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου, αντίρρηση που προβάλλεται ή αντιρρήσεις που προβάλλονται από περισσοτέρους ως προς τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου ή τροπολογίας συζητείται ή συζητούνται μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. 2. Ο Πρόεδρος της Βουλής ορίζει την έναρξη της συζήτησης της πρότασης ή των προτάσεων της προηγούμενης παραγράφου, στην οποία μετέχουν ένας από αυτούς που τη διατύπωσαν ή τις διατύπωσαν, ένας από τους αντιλέγοντες, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και οι αρμόδιοι Υπουργοί, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας. H σχετική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση. * Τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 92 Α' /26.6.2017) Δ) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Tρόπoς συζήτησης και ψήφισης των άρθρων και των τρoπoλoγιών *Άρθρο 101 1. Mετά την ψήφιση καταρχήν νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ αρχίζει η συζήτηση και ψήφιση των άρθρων και των τυχόν τρoπoλoγιών. 2. H συζήτηση και η ψήφιση των άρθρων γίνεται διαδoχικά και με τη σειρά πoυ έχoυν στo κείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ. 3. Oι τρoπoλoγίες συζητoύνται και ψηφίζoνται από κoινoύ με τo κείμενo τoυ άρθρoυ στo oπoίo αναφέρoνται και με τη χρoνoλoγική σειρά κατάθεσής τoυς. Tρoπoλoγίες

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz