Αναζήτησηεκ παραδρομής: Βρέθηκαν 1064 αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 1 από 107

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, Φιλοξενία, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων...

...ότι ο συνολικός αριθμός των φιλοξενουμένων είναι τριάντα έξι (36) και όχι τριάντα τέσσερις (34), όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στους πίνακες οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ (σελ. 59) της Διακήρυξης. (2η...    

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος

ΑΘΗΝΑ , 31-5-2021 Υποέργο 2: «Αποπεράτωση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23» Της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού...

...πληροφορίες πατήστε εδώ Ανακοίνωση 1: Το τηλέφωνο επικοινωνίας του κου Δημ. Δέτση είναι 210 3733512 και όχι το εκ παραδρομής 2103703512 (άρθρο 2 παράγραφος 2). Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε και με την Γραμματεία της Τεχνικής...    

Διαγωνισμοί

...διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη τροπολογία διορθώνεται το άρθρο του ν. 1943/91 από 58 ,όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην παρ. 13γ του άρθρου 5 του ν.2408 / 96 ,στο άρθρο 56 και διαγράφεται η λέξη " απόσπαση" που...    ...αναφέρεται στην παρ. 13γ του άρθρου 5 του ν.2408 / 96 ,στο άρθρο 56 και διαγράφεται η λέξη " απόσπαση" που επίσης εκ παραδρομής περιελήφθη στην ίδια διάταξη. Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται δαπάνη στον εκτελούμενο...    

Τροπολογία

Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις.

...εισαγγελέα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά ή στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Άρθρο 8 Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον ν. 4620/2019. 1) Στο άρθρο 19 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ οι...    ...Το Κεφάλαιο Δεύτερο (άρθρα 7-9) αφορά σε τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τροποποίηση άρθρου του Στρατιωτικού ποινικού Κώδι-κα και διατάξεων νόμων....    

Νομοσχέδιο

...του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται στο άρθρα 17 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α') ο αριθμός του δημοσίου χτήματος, που εκ παραδρομής είχε γραφτεί ως Β.Κ. 1958, με τον αριθμό B.Κ. 1971 που είναι και ο ορθός. Άρθρο Στο άρθρο 17 του ν....    ...Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία" (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.)". Από τις διατάξεις της ανωτέρω τροπολογίας με την οποία αντιμετωπίζεται παραδρομή που έχει σημειωθεί στο άρθρο 17 του ν. 2515/1997 ως προς τα στοιχεία του δημοσίου κτήματος, που παραχωρήθηκε...    

Τροπολογία

Αθήνα, Παρασκευή 03 Ιουνίου 2016 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια νέου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης καθώς και των υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης και μετάπτωσης των...

...backed cache (επεκτάσιμη): ≥64 GB Επίσης, επισυνάπτεται το έγγραφο που αναφέρεται στην προδιαγραφή 55, το οποίο εκ παραδρομής είχε παραληφθεί. Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού ...    

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος

...η διάταξη αυτή δεν θα λειτουργήσει εφ' όσον εισάγει την έννοια της δωρεάν παροχής υπηρεσιών. Προς αποκατάσταση της παραδρομής και με πρόθεση να λειτουργήσει ευεργετικά η δυνατότητα της παράτασης της απόσπασης, προτείνεται η...    

Τροπολογία

...οργάνων, σε ίδρυμα ή ν.π.δ.δ. του ίδιου ή άλλου δήμου ή κοινότητας με παράλληλη μεταφορά της θέσης. Προφανώς εκ παραδρομής στο κατατεθέν σχέδιο νόμου δεν ανεγράφη ότι αυτή την δυνατότητα έχουν και οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων...    

Τροπολογία

στην πρόταση αναθεώρησης των άρθρων 73 παρ. 3 και 4, 74 παρ. 3 και 5 εδ. 3 και 4, 75 παρ. 2 και 76 παρ. 3 του Συντάγματος

...εισάγονται προς συζήτηση και μάλιστα και στην Ολομέλεια με τη μορφή τροπολογιών. Και είναι χαρακτηριστική η αβλεψία ή παραδρομή που περιέχεται στις συνταγματικές διατάξεις όπου οι τροπολογίες βουλευτών κατατίθενται μία ημέρα πριν τη...    

Νομοσχέδιο

...ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια. Το επίδομα αυτό δε χορηγείται στους Ειδικούς Παρέδρους, πιθανόν εκ παραδρομής, μολονότι ανήκουν στο κύριο προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους...    

Τροπολογία
Εγγραφές: 1 - 10 από 1064 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ