Εκθέματα Πορεία στον χρόνο Κενό Η έκθεση κενό Παιχνίδια κενό 'Ηχος και εικόνα Ο λογότυπος
Κενό κενό κενο κενό κενό κενό κενό κενό κενό
90 χρόνια
Πορεία στον χρόνο
Επικοινωνία
90 Χρόνια Κρήτη
90 Χρόνια Κρήτη
years

ΠΡΩΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (6100-5800 π.Χ.)

Οι ανασκαφές σε σπήλαια έχουν εντοπίσει ανθρώπινη παρουσία στην Κρήτη από την 7η χιλιετία π.X. Οι άνθρωποι αυτής της περιόδου ήταν τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί, και χρησιμοποιούσαν εργαλεία κατασκευασμένα από οστά και λίθους. Ευρήματα αυτής της περιόδου έχουν εντοπιστεί σε πολλές θέσεις: σε σπήλαιο κοντά στο χωριό Μιαμού, στο σπήλαιο Ειλειθυίας κοντά στην Αμνισό και το Ελληνόσπηλο, κοντά στο Κολυμπάρι.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα Επικοινωνία