Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Ταυτότητα

Ταυτότητα

Υπηρεσίες

Η Βιβλιοθήκη είναι γενική βιβλιοθήκη, με κύριο σκοπό την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου. Στηρίζει ειδικά τους βουλευτές και τους επιστημονικούς συνεργάτες τους, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, παρέχοντας:
  • πληροφόρηση και υπηρεσίες έρευνας και τεκμηρίωσης για θέματα κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος, και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς,
  • έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό μέσω γενικών και εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών,
  • υπηρεσίες δανεισμού και διαδανεισμού,
  • πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Europe Direct) που υποστηρίζει η Βιβλιοθήκη και
  • εκπαίδευση και ενημέρωση για τις δυνατότητες πληροφόρησης μέσω της Βιβλιοθήκης.
Παράλληλα, είναι ανοικτή και στο κοινό, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί τους χώρους της και να μελετήσει τις συλλογές της στα αναγνωστήριά της. Η Βιβλιοθήκη καθοδηγεί και διευκολύνει την πρόσβαση στις έντυπες συλλογές της και στο ηλεκτρονικό υλικό, που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής των Ελλήνων, αλλά δεν πραγματοποιεί εξειδικευμένη έρευνα.

Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους τηλεφωνικά, με φαξ και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. [Επικοινωνία]

Η Βιβλιοθήκη έχει και την ευθύνη της διοργάνωσης των εκθέσεων της Βουλής στην Αίθουσα «Ελευθερίου Βενιζέλου» στο Κτήριο του Κοινοβουλίου. Αξιοποιώντας, κυρίως, το υλικό των Ειδικών Συλλογών, και σε συνεργασία με άλλους φορείς, η Βιβλιοθήκη έχει διοργανώσει, από το 1994 έως σήμερα, περισσότερες από 20 εκθέσεις, πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου, οι οποίες συνοδεύονται από λευκώματα και επιστημονικές εκδόσεις, οδηγούς, εκπαιδευτικά φυλλάδια, αναμνηστικά μετάλλια, οπτικοακουστικό υλικό και εκθέσεις παιδικής ζωγραφικής.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ