Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Ταυτότητα

Ταυτότητα

Συχνές Ερωτήσεις


Πώς μπορώ να επισκεφθώ τη Βιβλιοθήκη;


Για την είσοδο του κοινού είναι απαραίτητη η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (είσοδος Κεντρικής Βιβλιοθήκης από το φυλάκιο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας).


Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική;


Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για το κοινό. Η μελέτη του υλικού επιτρέπεται μόνο στα αναγνωστήριά της.


Υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης;


Η φωτοτύπηση επιτρέπεται αλλά περιορισμένα και πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της σάρωσης ευαίσθητου και σπάνιου υλικού, μετά από συνεννόηση.


Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των Ειδικών Συλλογών;


Οι Ειδικές Συλλογές λειτουργούν Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-13:30.


Πώς μπορώ να μελετήσω τα Αρχεία των Ειδικών Συλλογών;


Για τη μελέτη των Αρχείων χρειάζεται προσυνεννόηση (τηλ. επικοινωνίας, 210-3707896, 210-3707211).


Υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης των βιβλίων των Ειδικών Συλλογών;


Η αναπαραγωγή γίνεται μόνο σε ψηφιακή μορφή, μετά από συνεννόηση.


Μπορώ να χρησιμοποιήσω φωτογραφική μηχανή για την αναπαραγωγή υλικού των Ειδικών Συλλογών;


Η φωτογράφιση των βιβλίων των Ειδικών Συλλογών επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση.


Για τις ερωτήσεις σας απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: reference@parliament.gr