Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Συλλογές

Συλλογές

Χειρόγραφα

600 περίπου χειρόγραφοι κώδικες, από το 10ο έως το 19ο αιώνα, θεολογικού και φιλολογικού, κυρίως, περιεχομένου φυλάσσονται στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης. Αρκετοί κώδικες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και λόγω της σωζώμενης αρχικής στάχωσής τους, των υλικών γραφής, καθώς και της εξωτερικής και περίτεχνης, σε κάποιες περιπτώσεις, εσωτερικής τους διακόσμησης.
Mία πρώτη καταγραφή των χειρόγραφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης έχει γίνει από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο και τον Ντίνο Κονόμο.

Η πρόσβαση στα Χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης είναι δυνατή μόνο κατόπιν συνεννοήσεως (τηλ. επικοινωνίας, 210 370 7405, 210 370 7211).