Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Συλλογές

Συλλογές

Ιστορικά Κειμήλια

Αρκετά αντικείμενα που συνδέονται με μοναδικές στιγμές της ιστορίας του ελληνικού κράτους και του κοινοβουλευτικού θεσμού, καθώς και με σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, συγκροτούν τη συλλογή κειμηλίων, που φυλάσσεται στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης. Ξεχωρίζουν ο χαρακτηριστικός σκούφος που φορούσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το χρυσό στεφάνι αγριελιάς, που του πρόσφεραν οι δημοτικοί άρχοντες της χώρας, μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών το 1920, καθώς και οι πένες με τις οποίες υπέγραψαν οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας.