Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Συλλογές

Συλλογές

Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων

Η Συλλογή Έργων Τέχνης, η οποία φυλάσσεται στις Ειδικές Συλλογές, αποτελείται από έργα της νεοελληνικής, κυρίως, τέχνης του 19ου και του 20ού αι., αλλά και σύγχρονων ελλήνων καλλιτεχνών, με θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος (ιστορικά, μυθολογικά, φιλελληνικά, ελληνικά τοπία και μνημεία). Στη Συλλογή εκπροσωπούνται όλα τα είδη των εικαστικών τεχνών: η ζωγραφική, με έργα ποικίλων τεχνικών και θεματικών, η χαρακτική, με έργα αναγνωρισμένων νεοελλήνων χαρακτών και η γλυπτική με λιγοστά έργα, μνημειακών, ωστόσο, διαστάσεων, φιλοτεχνημένα από σημαντικούς έλληνες δημιουργούς.

Η Συλλογή συμπληρώνεται από σειρά ιστορικών προσωπογραφιών, πρώην Προέδρων της Βουλής και Πρωθυπουργών, και από ορισμένα έργα των διακοσμητικών τεχνών, φιλελληνικής, κυρίως, θεματογραφίας. Σήμερα μεγάλο μέρος των έργων της Συλλογής κοσμεί το Κτήριο της Βουλής των Ελλήνων.