Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Συλλογές

Συλλογές

Εφημερίδες & Περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μία από τις πλουσιότερες συλλογές ελληνικών και ξένων εφημερίδων και περιοδικών από τον 18ο αιώνα έως σήμερα. Η συλλογή γνωρίζει μεγάλη επισκεψιμότητα και είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και, στην πλειοψηφία της, σε μικροφωτογραφημένα και ψηφιακά αντίγραφα. Είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αναζητήσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://parliament.openabekt.gr
Η κύρια συλλογή εφημερίδων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης φυλάσσεται στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο. Ορισμένοι τίτλοι πολιτικού, οικονομικού και νομικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης και η συλλογή Τύπου των Ειδικών Συλλογών με σπάνιες εφημερίδες της προεπαναστατικής περιόδου και της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης, της Κατοχής και της περιόδου της δικτατορίας φυλάσσονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Η Βιβλιοθήκη προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του κοινοβουλευτικού έργου σε όσο το δυνατόν περισσότερες θεματικές ενότητες, μετέχει στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-link), εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε περισσότερα από 19.000 ηλεκτρονικά περιοδικά.