Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Συλλογές

Συλλογές

Χάρτες

Η Χαρτοθήκη συνιστά μία από τις πιο πλούσιες ελληνικές συλλογές χαρτών. Στις Ειδικές Συλλογές φυλάσσονται περίπου 4.500 χάρτες του ελληνικού χώρου, αλλά και της ευρύτερης Βαλκανικής, της ανατολικής μεσογειακής λεκάνης και της ευρωπαϊκής ηπείρου, τυπωμένοι από τον 15ο αιώνα έως σήμερα. Σημαντικό μέρος των χαρτών αυτών αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά τη λεγόμενη «ιστορική χαρτογραφία» (15ος-19ος αι.) του ελλαδικού χώρου, περιλαμβάνοντας μνημειακές εκδόσεις ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, όπως είναι η «Χάρτα της Ελλάδος» του Ρήγα Φεραίου (1797). Η Συλλογή περιλαμβάνει, επίσης, και χαρτογραφικές αποτυπώσεις της ελληνικής επικράτειας από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και τη Δασική Υπηρεσία.
Ιστορικοί χάρτες της Συλλογής παρουσιάζονται κατά καιρούς σε χαρτογραφικές εκθέσεις.