Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Συλλογές

Συλλογές

Αρχεία

 
 

Η Βιβλιοθήκη διαχειρίζεται την Κοινοβουλευτική Συλλογή (Ιστορικό και Σύγχρονο Κοινοβουλευτικό Αρχείο) καθιστώντας το κοινοβουλευτικό υλικό προσβάσιμο σε όλους.

Στη Βιβλιοθήκη φυλάσσονται επίσης, τα ιστορικά αρχεία, τα σύγχρονα αρχεία και το φωτογραφικό αρχείο.

Τα ιστορικά αρχεία περιλαμβάνουν δημόσια και κρατικά έγγραφα του 19ου και του 20ού αι. καθώς και ιδιωτικά αρχεία προσωπικοτήτων της ίδιας περιόδου. Η πλουσιότερη αρχειακή συλλογή κρατικών/δημόσιων εγγράφων σχετίζεται με την Ελληνική Επανάσταση και την περίοδο της διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια και έχει δημοσιευθεί σε 25 τόμους στη σειρά Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Ξεχωριστή θέση έχουν, επίσης, τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας βασιλέων και προέδρων της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και προγενέστερα του 19ου αι. τεκμήρια, όπως η πρόταση Συντάγματος του Ρήγα Βελεστινλή, Η Νέα Πολιτική Διοίκησις, του 1797.

Τα σύγχρονα αρχεία συγκροτούνται από ιδιωτικά αρχεία πολιτικών, των οποίων η δράση σχετίζεται με τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, αλλά και το Αρχείο του Ελληνικού Τμήματος του BBC, με ένα απάνθισμα εκπομπών και ηχητικών ντοκουμέντων της περιόδου 1939-2005.

Το φωτογραφικό αρχείο περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, κυρίως από επίσημες τελετές, εκδηλώσεις και συνεδριάσεις, που πραγματοποιούνται στο Κοινοβούλιο, συλλογή φωτογραφιών πολιτικών προσώπων, καθώς και ένα μικρό αριθμό ιστορικών φωτογραφιών. Ταυτόχρονα, η Βιβλιοθήκη διατηρεί και το φωτογραφικό αρχείο των εκθέσεων, που διοργανώνονται στο Κοινοβούλιο, με θέματα ιστορικού και πολιτικού ενδιαφέροντος.
 
Η πρόσβαση στα Αρχεία της Βιβλιοθήκης είναι δυνατή μόνο κατόπιν συνεννοήσεως (τηλ. επικοινωνίας, 210 3707896, 210-3707211).